De nummer één HR-oplossing op Salesforce

 • Partner
 • Bedrijf
 • Contacteer ons
 • Login
Personeelsplanning: Effectieve strategieën

Personeelsplanning: Effectieve strategieën

Personeelsplanning: Effectieve strategieën
image

Free demo

The only HR Software without Limitations
Contents

Eén van de belangrijkste aspecten van personeelsplanning is het bepalen van de personeelsbehoeften om ervoor te zorgen dat het bedrijf over de werknemers beschikt die het nodig heeft om zijn doelen te bereiken. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria. Om een succesvolle personeelsplanning uit te voeren, is het belangrijk om een langetermijnperspectief te hanteren en rekening te houden met zowel de huidige als de toekomstige personeelsbehoeften.

HR-afdelingen spelen ook een cruciale rol bij personeelsplanning, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het werven, ontwikkelen en promoten van de juiste werknemers. Ze kunnen verschillende benaderingen en strategieën gebruiken om ervoor te zorgen dat het bedrijf over de nodige vaardigheden en competenties beschikt om succesvol te zijn. Dit maakt HR-planning tot een belangrijk instrument voor de groei en het succes van een organisatie op de lange termijn. De interne ontwikkelingsmogelijkheden die binnen het bedrijf worden gecommuniceerd, kunnen ook de motivatie van werknemers verhogen. Een recht op medezeggenschap over hun eigen carrièrepad kan een duidelijke toekomstvisie schetsen.

Taken van personeelsplanning

Personeelsplanning is een cruciaal onderdeel van personeelsmanagement, met als doel te voorzien in de behoefte aan gekwalificeerde werknemers in een bedrijf of afdeling. Om de basisprincipes van personeelsplanning te begrijpen, is het belangrijk om te kijken naar de relatie tussen bedrijfsdoelen en personeelsplanning, evenals strategische personeelsplanning.

Bedrijfsdoelen en personeelsplanning

Human resource planning is direct gerelateerd aan bedrijfsdoelen, omdat het ervoor moet zorgen dat een bedrijf de juiste mensen heeft met de vaardigheden die nodig zijn om die doelen te bereiken. Enkele aspecten die deel uitmaken van de bedrijfsplanning en dus ook van de personeelsplanning en waarmee rekening moet worden gehouden, zijn:

 • Kwalificaties van werknemers
 • Aantal werknemers
 • Werklastverdeling
 • Noodzaak voor nieuwe werknemers
 • Succession-planning

Bij personeelsplanning moet rekening worden gehouden met zowel kortetermijn- als langetermijndoelstellingen van het bedrijf, aangezien er personeelsbeslissingen moeten worden genomen met betrekking tot de huidige en toekomstige vereisten van een bedrijf of afdeling.

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning richt zich op de langetermijnoriëntatie van de personeelsmiddelen van een bedrijf om de strategische doelen te bereiken. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel interne als externe factoren:

 • Arbeidsmarktomstandigheden
 • Technologische ontwikkelingen
 • Demografische veranderingen

Strategische personeelsplanning helpt bedrijven om beter voorbereid te zijn op mogelijke uitdagingen en kansen op HR-gebied en zorgt ervoor dat de juiste werknemers op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn.

Een aantal hulpmiddelen die bij strategische personeelsplanning worden gebruikt, zijn:

 • Analyse van de personeelsbehoeften
 • Planning van personeelsontwikkeling
 • Kostenbeheersing van personeel

Met behulp van deze hulpmiddelen kan een bedrijf ervoor zorgen dat het voortdurend over de juiste middelen beschikt om zijn doelen te bereiken en concurrerend te blijven. Personeelsplanning is daarom een cruciaal element in het succes van een bedrijf of afdeling. Softwareoplossingen kunnen helpen om de personeelsplanning te optimaliseren, rekening houdend met de spreiding van locaties en vaardigheden. De juiste shiftplanner, zoals die van flair, kan helpen om het planningsproces efficiënter te maken en te optimaliseren.

Shift overview
Ploegendiensten plannen, beheren en bekijken in flair

beoordeling en planning van personeelsbehoeften

De planning van personeelsbehoeften is een belangrijk onderdeel van de personeelsplanning van een bedrijf en heeft betrekking op het bepalen van het aantal werknemers en hun kwalificaties. Er worden verschillende methoden gebruikt om de toekomstige personeelsbehoeften zowel kwantitatief als kwalitatief te bepalen. In dit gedeelte kijken we naar kwantitatieve en kwalitatieve personeelsvoorspellingen.

Kwantitatieve personeelsvoorspelling

De kwantitatieve benadering van personeelsvoorspellingen verwijst naar het bepalen van het aantal werknemers dat in een bedrijf nodig is voor een bepaalde periode. Dit wordt gedaan met behulp van verschillende berekeningsmethoden op basis van de doelstellingen en verkoopplanning van het bedrijf. Enkele van de meest voorkomende methoden zijn:

 • Pastgerichte prognose: Bij een op het verleden gerichte bepaling van personeelsbehoeften wordt ervan uitgegaan dat patronen die vergelijkbaar zijn met die in het verleden zich zullen herhalen. Deze methode maakt gebruik van historische gegevens om toekomstige personeelsbehoeften in te schatten.
 • Working unit method: De working unit method maakt gebruik van activiteitenanalyse om het werk dat door personeel wordt uitgevoerd kwantitatief vast te leggen en het aantal benodigde werknemers af te leiden, afhankelijk van de planningsdoelstellingen.

Kwantitatieve personeelsbehoeftenanalyse

Kwantitatieve personeelsbehoeftenanalyse richt zich op het identificeren van de specifieke vaardigheden, kennis en ervaring die de werknemers van een bedrijf nodig hebben om de doelen en strategieën van het bedrijf te realiseren. Hiervoor worden verschillende methoden gebruikt om de vereiste kwalificaties te analyseren, waaronder:

 • Vraagprofiel: door vraagprofielen voor specifieke functies op te stellen, worden de vaardigheden en kennis bepaald die voor de betreffende functie vereist zijn. Deze profielen vormen de basis voor de selectie en ontwikkeling van personeel.
 • Competentiematrix: De competentiematrix is een methode voor het systematisch vastleggen en evalueren van de competenties, knowhow en vaardigheden van werknemers in relatie tot de doelstellingen van het bedrijf. De combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van personeelsbehoeften stelt bedrijven in staat om toekomstige personeelsbehoeften nauwkeurig te bepalen en de basis te leggen voor de planning van personeelsaanpassingen, personeelsontwikkeling en personeelsinzet.

Personeelsinzetplanning en -management

Personeelsinzetplanning en -management zijn belangrijke aspecten van personeelsplanning. Het omvat de gerichte planning en organisatie van werknemerscapaciteiten in een bedrijf om zowel de bedrijfsdoelen als de tevredenheid van werknemers te garanderen.

Wervingsplanning

Wervingsplanning houdt zich bezig met het gericht zoeken naar en selecteren van gekwalificeerde werknemers voor het bedrijf en is de verantwoordelijkheid van Human Resources Management. Factoren zoals tijd, kosten en de respectieve functievereisten spelen een belangrijke rol in de langetermijnplanning. Werving kan intern plaatsvinden (via interne vacatures en promoties) of extern (via personeelsadvertenties, wervingsbureaus, enz.). Interne werving moet echter altijd worden afgewogen tegen externe werving, afhankelijk van de personeelssituatie. Een verandering van functie kan soms ook de oplossing zijn.

Een recruiting software zoals flair kan helpen bij het vinden van gekwalificeerde werknemers en zorgen voor een optimale ervaring voor kandidaten. Met een goede aanwezigheid op LinkedIn kunnen bedrijven zich ook van tevoren positioneren als een aantrekkelijke werkgever en zich bezighouden met employer branding. Niet alleen het plaatsen van advertenties kan met flair centraal worden beheerd, maar een speciale carrièrepagina kan ook nieuwe sollicitanten aantrekken. De perfecte functieomschrijving maakt het wervingsproces compleet. Dit maakt werving een fluitje van een cent. Vacatures moeten worden aangepast aan het publicatiemedium: op je eigen carrièrepagina kan bijvoorbeeld iets anders nodig zijn dan voor een vacature op LinkedIn.

INSERT FLAIR RECRUITING


Bovendien kunnen persoonlijke gegevens tijdens het sollicitatieproces direct in flair worden opgeslagen, die toegankelijk zijn voor alle personen die bij het proces betrokken zijn en later kunnen worden omgezet in een werknemersprofiel.

Details kandidaat
Kandidaatgegevens vastleggen:binnen in flair.

Als je eenmaal de juiste nieuwe medewerker hebt gevonden, kan flair je ook helpen bij het organiseren van de onboarding, zodat je nieuwe medewerker zich vanaf dag 1 thuis voelt en weet wat hij moet doen.

Onboarding Workflow
Onboarding workflow in de flair Employee Hub zorgt voor een soepele start.
image

Free demo

The only HR Software without Limitations

Stap in de wereld van HR

Word lid van flair's nieuwsbrief en ontvang de laatste tips & trends in de HR-wereld.