De nummer één HR-oplossing op Salesforce

 • Partner
 • Bedrijf
 • Contacteer ons
 • Login
Ideeën voor teambuilding: Effectieve methoden

Ideeën voor teambuilding: Effectieve methoden

Ideeën voor teambuilding: Effectieve methoden
image

Free demo

The only HR Software without Limitations
Contents

Teambuilding is een doorslaggevende factor voor het succes van een bedrijf, omdat het een positieve werksfeer creëert en de productiviteit bevordert. We leggen verschillende aspecten van teambuilding uit en geven je ideeën voor je volgende teamevenement.

Door gerichte teambuildingactiviteiten leren werknemers beter met elkaar te communiceren, conflicten op te lossen en effectief samen te werken. Door te investeren in teambuildingactiviteiten versterk je niet alleen de cohesie binnen een groep, maar bevorder je ook bedrijfscultuur en innovatie.

In de snelle bedrijfswereld van vandaag is het bijzonder belangrijk om de juiste teambuildingideeën te kiezen die zijn afgestemd op de behoeften en de grootte van het team. Er zijn talloze manieren om de teamcohesie te versterken, van kennismakingsspelletjes tot probleemoplossende oefeningen en virtuele en buitenactiviteiten. Welke teambuildingactiviteit ook wordt gekozen, het hoofddoel blijft hetzelfde: het bevorderen van de teamgeest en het verbeteren van de communicatie en samenwerking binnen het team.

Aspecten van teamwork

Uitstekend teamwork is een belangrijk element van het succes van een bedrijf. Goede communicatie en een consistente teamgeest dragen bij aan efficiëntie en winst. Hieronder volgen verschillende aspecten die belangrijk zijn voor goed teamwerk:

 • Samenwerking: Samenwerking is een fundamenteel kenmerk van effectief teamwerk. Het betekent dat teamleden samenwerken aan taken en projecten om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Het groepsvormingsproces bestaat uit vijf fasen: Forming, Storming, Norming, Performing en Adjouring. De samenwerking en efficiëntie van een team ontwikkelt zich uit deze fasen. In de Forming-fase leren de teamleden elkaar kennen en proberen ze hun rollen en verantwoordelijkheden te verduidelijken. Dit is de kennismakings- en ontdekkingsfase en het eerste contact binnen het team. Deze fase wordt gekenmerkt door onzekerheid en een lage productiviteit, omdat de individuele groepsleden hun weg in hun rol nog moeten vinden.

  Tijdens storming kunnen meningsverschillen en conflicten ontstaan. Daarom wordt deze fase ook wel de 'geschillenfase' genoemd.
  Er zijn vaak belangenconflicten en meningsverschillen over hoe verder te gaan, omdat iedereen een rol voor zichzelf probeert te vinden. Deze "geschillen" kunnen echter worden overwonnen door open communicatie en gezonde conflictoplossing.

  Bij normeren worden de verschillende meningen en rollen van het team langzaam afgevlakt en wordt er een ritme gevonden. De individuele teamleden staan meer open voor kritiek en de prestaties van het team nemen toe.

  In de presterende fase ontstaat er een balans tussen persoonlijk initiatief en wederzijdse ondersteuning. De efficiëntie van het team neemt toe en er ontstaat een echte teamcohesie.

  De adjourning-fase vindt plaats na een succesvol afgerond project, wanneer het team wordt ontbonden. Tijdens deze fase vinden sommige teamleden het moeilijk om zich aan te sluiten bij nieuwe teams en zichzelf opnieuw te bewijzen. Om de samenwerking aan te moedigen en te verbeteren en de verschillende fasen van teamontwikkeling te ondersteunen, kunnen teambuildingactiviteiten die gericht zijn op het verbeteren van de teamdynamiek en het vermogen om samen problemen op te lossen, nuttig zijn.
 • Communicatie: Communicatie is de sleutel tot succesvol teamwerk en teambuilding. Goede communicatie leidt tot beter begrip en samenwerking binnen het team, en individuele teamleden kunnen zich gemakkelijk identificeren met hun teamgeest en doelen. Regelmatige vergaderingen zijn nuttig voor een betere communicatie binnen het team. Persoonlijk of virtueel, dit geeft werknemers de kans om hun ideeën te delen en hun vooruitgang te bekijken.
  Het is vooral belangrijk om een sfeer te creëren waarin teamleden vrijuit hun gedachten en meningen kunnen uiten zonder angst voor afwijzing of kritiek. Een beproefde methode hiervoor is actief luisteren. De aandacht van de luisteraar geeft de spreker het gevoel dat de geuite zorgen worden gerespecteerd en begrepen.
 • Teamgeest: Teamgeest is de motivatie en toewijding van teamleden om bij te dragen aan het succes van hun team. Het komt voort uit het gevoel van saamhorigheid dat wordt gedeeld wanneer teamleden samen uitdagingen aangaan en successen vieren. Het bevorderen van teamgeest binnen een groep kan worden bereikt door teambuildingactiviteiten. Deze activiteiten zijn gericht op het opbouwen van vertrouwen binnen het team en het versterken van de groepscohesie.
  Het erkennen van prestaties en successen helpt ook om individuele teamleden het gevoel te geven dat ze erbij horen. Het creëert ook een positieve en ondersteunende werkomgeving waarin iedereen zich welkom voelt. Over het algemeen vormen samenwerking tussen teamleden, goede communicatie en een sterke teamgeest de basis voor succesvolle teambuildingmaatregelen.

Ideeën voor teambuildingsspellen

Teambuildingactiviteiten kunnen bijvoorbeeld spellen zijn die helpen om bestaande teamstructuren te versterken en nieuwe groepsrelaties te bevorderen.

Een teambuildingevenement kan bijvoorbeeld worden gestart met een ijsbrekerspel. Dit helpt de teamleden om elkaar beter te leren kennen en vertrouwen op te bouwen. Spellen zoals "Twee waarheden en een leugen" of "Line-up", waarbij de spelers zich opstellen volgens een bepaalde categorie, zijn populaire startspellen.

Als het team elkaar beter heeft leren kennen of elkaar al goed kent, kan de teamgeest worden versterkt met puzzelspellen of probleemoplossende spellen. Samen een oplossing vinden en de puzzel met succes oplossen, bevordert het gemeenschapsgevoel en de motivatie. Als je wat actiever wilt zijn of bijvoorbeeld een stad wilt verkennen, is een speurtocht een goed idee. Zo'n activiteit is vooral geschikt voor grote teams die kunnen worden opgedeeld in kleinere groepen. Zo kunnen de deelnemers op een leuke manier met elkaar samenwerken en gemeenschappelijke doelen bereiken. Je vindt tegenwoordig in elke grote stad wel een GPS-gebaseerde activiteit à la Mister X of het meer verkennende geocaching.

Workshops bieden ook een gestructureerde omgeving om specifieke vaardigheden en technieken voor teamontwikkeling aan te leren.

Workshop Situatie
Workshops zijn een effectief onderdeel van teambuildingsmaatregelen.

Workshops over het oplossen van problemen kunnen worden gebruikt om te focussen op strategieën om problemen op te lossen. Het team wordt aangemoedigd om hun creativiteit te gebruiken om de uitdaging van een echt probleem aan te gaan.

Kookcursussen brengen het team ook samen. Naast de activiteit krijgen de teamleden de kans om elkaar beter te leren kennen en privégesprekken te combineren met plezier. Bovendien wordt er een product ontwikkeld en een blijvende herinnering gecreëerd door samen te eten.

Competentiegerichte workshops helpen het team niet alleen om de cohesie te versterken, maar ook om de individuele vaardigheden van elke deelnemer te ontwikkelen. Workshops over communicatie en besluitvorming, bijvoorbeeld, of persoonlijkheidsontwikkelingstests zijn hier ideaal. Na afloop kan er worden uitgewisseld over de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de workshop en hoe deze vaardigheden in de toekomst kunnen worden toegepast.

Als je het wat creatiever wilt aanpakken, helpen kunstgerichte workshops het team om elkaar beter te leren kennen. Een creatief teambuildingidee is bijvoorbeeld een kunstavond waarbij in een gezellige sfeer onder het genot van een drankje een specifiek motief wordt nagetekend en onder begeleiding tot een meesterwerk wordt gemaakt.

Een van de populairste en beste teambuildingideeën is ongetwijfeld de escape room. In de themakamers lost het team samen verschillende puzzels op en doorzoekt actief de ruimte om aanwijzingen te vinden. Het team moet samenwerken om een oplossing te vinden en het ontsnappingsspel binnen de gegeven tijd te winnen. Of het nu spookachtig is of geïnspireerd op beroemde detectives, in bijna elke stad is wel zo'n escape room te vinden.

Activiteiten in de buitenlucht bieden vaak een frisse achtergrond voor teambuildingsactiviteiten. De frisse lucht en de nabijheid van de natuur dragen bij aan de sfeer en dus aan het welzijn van het team. Teamoriëntatielopen zijn een manier om samen het doel te bereiken. Met behulp van een kompas en het lezen van de kaarten worden verantwoordelijkheden binnen de groep toegewezen en moet het team samenwerken om succesvol te zijn. Net als bij geocaching kan dit het saamhorigheidsgevoel versterken.

Sportactiviteiten bevorderen ook de teamgeest. Er kunnen bijvoorbeeld voetbal- of volleybaltoernooien worden georganiseerd. Boogschieten of paintball dagen ook het hele team uit en kunnen met een grote groep worden georganiseerd. Buurtprojecten zoals zwerfvuil rapen of stadstuinieren zorgen ervoor dat het team een doel bereikt dat bijdraagt aan het algemeen welzijn. Er kunnen ook avontuurlijke activiteiten voor het team worden gepland. Wat dacht je bijvoorbeeld van een klimpark of vlotten bouwen als teamuitdaging?

Het team kan ook worden versterkt tijdens de vrije tijd. Het opbouwen van teamcohesie en een gevoel van eenheid is essentieel voor de loyaliteit en motivatie van werknemers. Een effectieve manier om teamcohesie te ondersteunen is om het team ook in hun vrije tijd te versterken. Dit moet voortkomen uit de eigen motivatie van de werknemers, maar er kunnen belangrijke stimulansen worden gecreëerd om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Er kunnen bijvoorbeeld bedrijfsuitjes, bedrijfsevenementen, teamdagen, spelletjesavonden of filmavonden worden gepland. Wat dacht je bijvoorbeeld van een quizshow of een zomerfeest? Sociale evenementen bevorderen het saamhorigheidsgevoel binnen het team. Als je iets speciaals wilt en het kerstfeest nog zes maanden moet wachten, is een bedrijfspicknick of een speciaal in-house evenement zoals een ijsje het overwegen waard.

Mobiel werken en de balans tussen werk en privé spelen een bijzonder belangrijke rol in de huidige werkwereld. Dit stelt bedrijven ook voor een nieuwe uitdaging. Het opbouwen van een teamgeest binnen de virtuele werkwereld vereist creativiteit en betrokkenheid. Een zeepkistenrace is moeilijk te organiseren via videochat. Maar sommige ideeën voor evenementen die persoonlijk kunnen plaatsvinden, zijn nu ook digitaal beschikbaar. Er kan bijvoorbeeld een virtuele kookcursus worden gepland voor werknemers, waarbij de ingrediënten vooraf per post naar de deelnemers worden gestuurd. Dit maakt het mogelijk om samen voor een scherm te koken. Escape rooms kunnen nu ook online worden georganiseerd. Of wat dacht je van een middagje virtueel spelen waarbij je galgen kunt raden of stad, land, rivier kunt spelen?

Maar zelfs buiten evenementen is elk aspect van teambuilding evenzeer van toepassing op face-to-face teams als op teams op afstand. Duidelijke communicatie en sterke samenwerking zijn essentieel voor het functioneren van een virtueel team. Duidelijke doelstellingen en regelmatige evaluaties zijn hierbij belangrijk. Als er binnen de virtuele werkplek een teamgevoel kan worden gecreëerd, is de kans groot dat het team zich ook daarbuiten zal vormen.

werksfeer en productiviteit

Een positieve werksfeer draagt aanzienlijk bij aan de motivatie van werknemers. Motivatie is een doorslaggevende factor voor productiviteit, omdat gemotiveerde werknemers efficiënter en met meer inzet werken. Minder gemotiveerde werknemers leiden daarentegen tot slechtere resultaten en een lagere productiviteit. Maatregelen voor teambuilding versterken juist deze samenwerking en het gevoel van eenheid binnen het team, waardoor de motivatie van werknemers toeneemt.

Het is vooral belangrijk om een gemeenschappelijk doel en plan te ontwikkelen. De workshops over communicatie en probleemoplossende vaardigheden leveren een blijvende bijdrage aan teamwork, terwijl het vereenvoudigen en begrijpelijk maken van werkstromen en processen de efficiëntie verhoogt en resulteert in een sterk team.

De tevredenheid van werknemers is een ander aspect dat wordt bevorderd door een goede werksfeer. Tevreden werknemers voelen zich gewaardeerd en erkend, wat weer leidt tot een hogere productiviteit en een betere samenwerking. Werknemerstevredenheid is niet alleen een kwestie van financiële beloning, maar ook van cohesie, arbeidsomstandigheden en het bedrijfsklimaat.

Om de werknemerstevredenheid te verhogen en te behouden, is het essentieel om regelmatig feedbackbijeenkomsten te houden waarin waarderende woorden en opbouwende, gerichte kritiek worden geuit. Er moet ook aandacht worden besteed aan de balans tussen werk en privé van werknemers. Om dit te bereiken kunnen gezondheidsbevorderende maatregelen van de kant van het bedrijf nuttig zijn. Thuiswerken wordt ook steeds populairder en de flexibiliteit helpt werknemers om hun werk te combineren met hun privéleven.

Door deze gerichte teambuildingmaatregelen, communicatie en open samenwerking kan een positieve werkomgeving worden gecreëerd waarin werknemers met plezier werken en zich volledig kunnen ontplooien. Dit leidt niet alleen tot een goede werksfeer, maar ook tot betere resultaten en een hogere productiviteit.

Teambuilding kan personeelsverloop tegengaan. Wie zich prettig voelt in een team, blijft. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Om economisch duurzaam te zijn en efficiënt te werken, is het niet alleen belangrijk om een goed functionerend team te hebben, maar ook om dit team te behouden. Een constante wisseling van teamleden maakt teambuilding en de rollen van de individuele teamleden moeilijker. Door de juiste maatregelen te nemen en aandacht te besteden aan alle aspecten die belangrijk zijn voor een goede teambuilding, wordt verloop tegengegaan en voelt het team zich op de lange termijn prettig.

Werkcultuur-en-teambuilding met flair

Om een gezonde werkcultuur en effectieve teambuilding te implementeren, biedt flair verschillende tools om werknemers te motiveren.

De tevredenheid van werknemers kan worden gemeten met behulp van enquêtes die beschikbaar worden gesteld aan werknemers in de Employee Hub. Als je wilt weten hoe de werkweek is verlopen, of medewerkers het gevoel hebben dat ze een pauze van het werk hebben gehad, kunnen de enquêtes direct naar de beoogde groep medewerkers worden gestuurd. flair biedt de mogelijkheid om eNPS-enquêtes en smiley-check-ins in te stellen. Een zeer eenvoudige manier om de stemming van werknemers te bepalen met behulp van eenvoudige vragenlijsten. Betrokkenheidsenquêtes kunnen worden gebruikt om erachter te komen hoe betrokken medewerkers zijn bij het bedrijf.

Smiley Check-In
Smiley Check-In in de Employee Hub in flair. / Doelen definiëren en voortgang meten. / Wissel gejuich uit en spreek lof, dank en waardering uit. Dankzij de Loom-implementatie in flair kunnen deze berichten zelfs vergezeld gaan van een video.
image

Free demo

The only HR Software without Limitations

Stap in de wereld van HR

Word lid van flair's nieuwsbrief en ontvang de laatste tips & trends in de HR-wereld.