Software voor prestatiebeoordeling

Je toptalent beoordelen en ontwikkelen

Plan en voer constructieve functioneringsgesprekken met flair. Structureer je feedback en doelstellingsprocessen om de productiviteit van je werknemers te verbeteren.

Het volledige potentieel van uw personeel benutten

Met duidelijke prestatie-evaluaties, persoonlijke doelen en actieplannen kun je de teamprestaties optimaliseren.

Aanpasbare beoordelingscycli

Plan regelmatig functioneringsgesprekken die zijn afgestemd op de doelstellingen van je bedrijf.

Duidelijke en traceerbare doelen stellen

Stel individuele, team- en bedrijfsdoelen op om prestaties en vooruitgang te meten.

Volledig overzicht van prestatiegegevens

Sla prestatiegegevens op in één systeem om de ontwikkeling in de loop van de tijd te volgen.

Samenwerkingsprocessen

Vergelijk zelfevaluaties met feedback van managers om een effectief actieplan op te stellen.

Leán Muller

Marketing Director

Opgericht in 2018

Onderwijs

Succesverhaal lezen

"Het is verbazingwekkend dat we met flair, gezien ons kleine team, afwezigheden, doelen, werving, inwerken, functioneringsgesprekken en nog veel meer kunnen beheren. Het is supergemakkelijk te gebruiken en het staat allemaal op één plek!"

Doel

Doelstellingen definiëren op elk niveau

Met flair kun je meetbare doelen en OKR's stellen op individueel, team- of bedrijfsniveau. Stel duidelijke, begrijpelijke doelen voor elke medewerker.

  • Verantwoordelijkheden toewijzen om de verantwoordelijkheid te vergroten
  • De voortgang bewaken om op koers te blijven
  • Leg de basis voor eerlijke en objectieve feedback
Performance Management

Structureer je personeelsbeoordelingen

Creëer consistente en goed geplande beoordelingscycli met flair. Stem beoordelingsprocessen af op specifieke rollen, teams en locaties voor productievere beoordelingen.

  • Stel evaluatiedeadlines en zichtbaarheid van feedback vast
  • Goedkeuringen en e-handtekeningen aanvragen
  • Laat medewerkers feedback geven op het proces
Werknemer Evaluatie

Prestatie-evaluaties stroomlijnen

flair helpt je tijd te besparen bij functioneringsgesprekken met eenvoudig in te vullen beoordelingsformulieren. Kies uit een reeks vraagtypes, waaronder beoordelingen, scoreborden, meerkeuzeantwoorden en antwoorden in vrije tekst om een gedetailleerd beeld te krijgen van je prestaties.

Kollaboratives Terugkoppeling

Constructieve 360 graden feedback krijgen

Vergelijk zelfbeoordelingen van medewerkers met beoordelingen door collega's en feedback van managers om prestaties vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Volg ontwikkelingsplannen op om te zorgen voor voortdurende verbetering.

  • Verzamel feedback van collega's voor een completer beeld
  • Plan bijeenkomsten om resultaten en volgende stappen te bespreken

Ontwikkel een uitstekend team in jouw branche

Houd de prestaties van werknemers bij en maak gerichte ontwikkelingsplannen om vaardigheden op elk gebied aan te scherpen.

Gezondheidszorg

Creëer loopbaantrajecten die medewerkers betrokken houden

Train en ontwikkel toonaangevende zorgspecialisten. flair prestatiebeoordelingen helpen je om belangrijke functies intern in te vullen.

Raadplegingen

Consultantvaardigheden koesteren en potentieel ontwikkelen

Identificeer de meest veelbelovende medewerkers, wijs vaardigheden toe en beoordeel ze, en vul talentgaten op. Met flair kun je een team van adviesspecialisten samenstellen.

Tech

Verwijder administratieve fouten uit belangrijke technische documenten

Verminder het risico op onnauwkeurigheden door geautomatiseerde gegevensinvoer met de Salesforce-oplossing van flair.

Ontdek meer flairfuncties

Umfragen
Krijg waardevolle feedback van je werknemers
Meer informatie
Employee Engagement
Werknemers motiveren en behouden
Meer informatie
Inwerken van werknemers
Geef nieuwe medewerkers de beste start
Meer informatie

Integrations that enrich your HR

Veelgestelde vragen

Wat is een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek is een formele werknemersevaluatie die wordt gebruikt om de vooruitgang en het succes van een werknemer in zijn vakgebied te meten. Het is een regelmatige beoordeling van een werknemer die meestal wordt uitgevoerd door een supervisor of manager. Een functioneringsgesprek moet een constructieve dialoog inhouden die leidt tot de ontwikkeling van toekomstgerichte doelen en de deur opent voor voortdurende professionele ontwikkeling. Een succesvol prestatiebeoordelingsproces zou idealiter duidelijk gedefinieerd moeten zijn, zodat werknemers weten wat er van hen verwacht wordt om als toppresteerders beschouwd te worden. Deze functiewaarderingen moeten lonend zijn en rekening houden met een reeks competenties. Dit beoordelingsproces kan leiden tot een duidelijker carrièrepad voor werknemers binnen een organisatie, de productiviteit verhogen en de retentie verbeteren. Uitgebreide beoordelingsgesprekken moeten eerlijke beoordelingen van sterke en zwakke punten bevatten, evenals mogelijke actieplannen die kunnen helpen bij het bereiken van de langetermijndoelen die door beide partijen zijn vastgesteld. De maatstaven of doelstellingen die in rapporten over de werkprestaties worden opgenomen, moeten begrijpelijk, meetbaar, verifieerbaar en haalbaar zijn. Het proces moet ook openstaan voor het motiveren van werknemers om hun doelen te bereiken.

Waarom zijn functioneringsgesprekken belangrijk?

Door de balans op te maken van prestaties uit het verleden, uitdagingen tijdens de werkdag en groeigebieden kunnen werkgevers en managers beoordelen hoe werknemers hun doelen bereiken. Dit helpt ook bij het bepalen van toekomstige strategieën en beslissingen op de werkplek. Prestatiemonitoring en evaluatie zijn belangrijke processen voor het erkennen van de prestaties van werknemers en het identificeren van mogelijkheden voor verbetering. Door middel van dergelijke beoordelingen kunnen werkgevers ervoor zorgen dat hun teams gemotiveerd blijven en op koers liggen om de OKR's te behalen. Daarnaast bieden regelmatige prestatiebeoordelingen werknemers waardevolle inzichten in hun vooruitgang binnen de organisatie. Prestatiebeoordelingen kunnen duidelijk maken op welke gebieden van de workflow vooruitgang kan worden geboekt of waar er hiaten in de kennis zijn. Eén-op-één gesprekken tussen managers en medewerkers kunnen ook de gelegenheid bieden om feedback te geven en waardevolle vooruitgang te boeken in het behalen van doelen. Dit maakt deel uit van talentmanagement en het creëren van een positieve werknemerservaring. Door sterke en zwakke punten te bespreken, kunnen managers hun werknemers ondersteunen met constructieve feedback. Niet alleen dat, maar functioneringsgesprekken zijn ook gunstig voor bedrijven omdat ze bijdragen aan een betrokken werkcultuur met verbeterde communicatie tussen collega's.

Hoe kunnen de hulpmiddelen voor functioneringsgesprekken van flair helpen?

As an end-to-end HR solution, flair offers users the ability to manage tasks related to applicant tracking, onboarding, talent management, time tracking, payroll and much more. Performance appraisal software can help managers transform the way organizations measure, organize and develop employee performance. It can also automate certain tasks and open clear channels for continuous feedback.

With features to track goals, facilitate feedback, identify training needs, and recognize high performers, flair's performance evaluation tools are an intuitive and user-friendly addition to the evaluation process in a modern workplace.

The outcome of continuous performance assessment can determine the need for additional training or new hires. This allows management to initiate pricing for the company's needs. The flair HR app on Salesforce and the cloud-based Employee Hub streamline every aspect of the performance appraisal process.

Regardless of industry or profession, flair's HR software solution allows users to customize workflows and performance management processes to meet their needs.

Wat is een feedbackcyclus?

Een feedbackcyclus is een belangrijk onderdeel van het managementproces. Op de werkplek betekent het een communicatiepatroon waarin constructieve gesprekken of interacties helpen om inzichten te verwerven en de richting van het werk of toekomstige taken te bepalen. Het biedt individuen of groepen de gelegenheid om informatie over hun werkervaringen te delen, zodat aanpassingen of verbeteringen kunnen worden aangebracht. Een voorbeeld van een feedbackcyclus is een prestatiebeoordeling, die een zelfbeoordeling en een beoordeling door een:n supervisor omvat, gevolgd door een persoonlijk gesprek. Dit type 360-graden feedback geeft werknemers de kans om bij te dragen aan het gesprek en managers de kans om verbeterpunten te identificeren. Managers kunnen de prestaties van het individu of het team evalueren. In ruil daarvoor kunnen de beoordeelde werknemers ook bespreken hoe het bedrijf of de onderneming hen kan helpen om belangrijke doelen te bereiken. Gebruikers van de flair HR-app op Salesforce kunnen hun eigen feedbackcycli creëren en zelfbeoordelingsvragenlijsten maken, doelen definiëren, sjablonen voor vaardigheidsbeoordelingen maken en één-op-één gesprekken plannen.

Zijn flair werknemersenquêtes aanpasbaar?

Met de flair HR-app op Salesforce kunnen gebruikers enquêtes maken die aan hun behoeften voldoen. Enquêtes zijn volledig aanpasbaar, van de naam van het document tot de inhoud van de vragen en de mensen die ze kunnen beantwoorden. Enquêtes zijn een krachtig hulpmiddel voor elke HR-medewerker. Ze kunnen deel uitmaken van een effectieve feedbackcyclus.

Enquêtes en vragenlijsten helpen werkgevers inzicht te krijgen in hun werknemers en kunnen helpen bij het creëren van een positieve werkomgeving. Enquêtes over werknemersbetrokkenheid kunnen waardevolle gegevensgestuurde inzichten opleveren en organisaties helpen het moreel van werknemers te bepalen, een burn-out te voorkomen en de tevredenheid te controleren. Enquêtes naar de betrokkenheid van werknemers stellen bedrijven en organisaties in staat om organisatorische strategieën te ontwikkelen om de productiviteit, motivatie en tevredenheid op de werkplek te maximaliseren. Managers kunnen ook beter begrijpen hoe ze beter presterende teams kunnen samenstellen.

Soorten werkplekonderzoeken omvatten vragenlijsten om de emoties van werknemers over hun werkplek of de algehele ervaring van werknemers te beoordelen. U kunt zich ook richten op de ontwikkeling van werknemers en werknemers vragen of ze de juiste training of hulpmiddelen hebben om hun werk te doen. Het exitgesprek kan ook inzichtelijk zijn en waardevolle prestatiegerichte feedback geven over relaties op de werkplek, mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en training.

Boek een persoonlijke demo

Bent u klaar om uw organisatie te zien floreren met flair? Neem contact met ons op om uw behoeften te bespreken en ontdek hoe flair u kan helpen bij het creëren van HR-harmonie.

Ontdek flair, afgestemd op jouw prioriteiten

We ondersteunen je tijdens het hele proces

Een demo boeken