De nummer één HR-oplossing op Salesforce

  • Partner
  • Bedrijf
  • Contacteer ons
  • Login
Mensen analyseren gebruiken voor HR-werk

Mensen analyseren gebruiken voor HR-werk

Mensen analyseren gebruiken voor HR-werk
image

Free demo

The only HR Software without Limitations
Contents

People analytics, ook wel HR analytics genoemd, is nu belangrijker dan ooit voor het HR-werk. Dankzij gegevensondersteunde analyses kunnen HR-afdelingen de besluitvorming vereenvoudigen en de manier waarop ze dit doen optimaliseren. De term people analytics verwijst naar de toepassing van big data-methoden op personeelsgegevens. Met behulp van software kunnen patronen en correlaties worden herkend en gebruikt voor personeelsplanning en -ontwikkeling.

Samen met personeelscontrole vormt people analytics de kern van het moderne HR-werk. Door geregistreerde gegevens te analyseren, kunnen bijvoorbeeld vaardigheden en competenties worden geïdentificeerd om daaruit verdere personeelsbehoeften af te leiden, of kunnen ziektes en afwezigheden worden bijgehouden en de levenscyclus van werknemers in het bedrijf worden voorspeld. Dergelijke informatie is zeer waardevol voor het HR-team, omdat zij er proactief maatregelen uit kunnen afleiden en optimaal voorbereid zijn op komende taken en uitdagingen.

De rollen van HR controlling en people analytics zijn duidelijk: HR controlling legt de basis door personeelsgegevens te verzamelen die de huidige situatie weergeven. People analytics koppelt deze gegevens vervolgens aan andere bedrijfsgegevens om toekomstprognoses te maken voor de ontwikkeling van het bedrijf. Zo kan HR maatregelen afleiden en actief vormgeven aan het succes van het bedrijf.

Productafbeelding Vaardigheden en vaardigheden
Met flair kunnen vaardigheden worden toegewezen aan specifieke werknemers.

Basisprincipes van people analytics

People analytics omvat analysemethoden om belangrijke inzichten te krijgen in werknemers of potentiële werknemers. Het analyseren van gegevens speelt een cruciale rol in dit proces. De gegevensbron kan afkomstig zijn van personeelsenquêtes, prestatiebeoordelingen, werktijdregistraties of zelfs sociale-mediaprofielen, afhankelijk van wat je wilt analyseren.

Deze verschillende gegevensbronnen kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in de vaardigheden, tevredenheid of motivatie van werknemers. Door HR-gegevens te koppelen aan andere bedrijfsgegevens en kengetallen kan de impact van HR-werk op het succes van het bedrijf beter worden begrepen.

De analysemethoden in people analytics variëren van eenvoudige statistieken tot machine learning-benaderingen en kunstmatige intelligentie. Deze methoden maken het mogelijk om patronen en correlaties in personeelsgegevens te herkennen en voorspellingen af te leiden over toekomstige ontwikkelingen. Dit stelt HR-managers in staat om gerichte maatregelen te nemen om zwakke punten te elimineren, potentieel te benutten of nieuw talent efficiënt in te zetten.

Een succesvol gebruik van people analytics vereist echter ook een verantwoorde omgang met de verkregen gegevens om te voldoen aan de regelgeving voor gegevensbescherming en rekening te houden met ethische kwesties.

Gebruik van people analytics

People analytics kan worden gebruikt in verschillende situaties, use cases en uiteenlopende HR-processen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Recruiting: People analytics kan worden gebruikt om het succes van wervingsstrategieën te meten en te optimaliseren. Door gegevens te analyseren zoals bronnen van sollicitanten, aanwervingspercentages en het vergelijken van profielen van sollicitanten met succesvolle werknemers, kunnen bedrijven erachter komen welke wervingskanalen het meest effectief zijn en welke kandidaten het beste bij het bedrijf passen. HR-software gebruikt bijvoorbeeld al verschillende benaderingen om AI te gebruiken in het sollicitatieproces voor cv-screening. Hierbij worden de vereisten in de vacature vergeleken met belangrijke gegevens in het cv om de voorselectie van kandidaten te vereenvoudigen.
Verberg belangrijke details over de kandidaten in flair. (GDPR-compliant)
  • Talentontwikkeling: De analyse van prestatiegegevens, bijscholingsmaatregelen en personeelsenquêtes maakt het mogelijk om de effectiviteit van talentontwikkelingsprogramma's te evalueren en deze gericht te promoten. Op deze manier kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun werknemers zich voortdurend ontwikkelen.
  • Betrokkenheid van werknemers: People analytics kan helpen bij het verloop terugdringen door in een vroeg stadium te herkennen welke werknemers ontevreden zijn of welke factoren hen ertoe zouden kunnen aanzetten om te vertrekken. Analyses op basis van gegevens kunnen worden gebruikt om in een vroeg stadium passende maatregelen te nemen om werknemers te behouden. Zo biedt flair als HR allround software bijvoorbeeld smiley check-ins aan, die regelmatig de stemming van medewerkers analyseert. Zo kun je negatieve tendensen al in een vroeg stadium tegengaan.
Smiley check-ins met flair om je stemming te checken.
  • Personeelsplanning: People analytics maakt het mogelijk om toekomstige personeelsbehoeften nauwkeurig te bepalen en op basis daarvan strategische beslissingen te nemen over werving, ontwikkeling en inzet.
Shiftplanning gemakkelijk gemaakt met flair. / Misinterpretaties moeten worden vermeden met people analytics. / Met flair kunnen regelmatige prestatiebeoordelingen worden uitgevoerd.
image

Free demo

The only HR Software without Limitations

Stap in de wereld van HR

Word lid van flair's nieuwsbrief en ontvang de laatste tips & trends in de HR-wereld.