De nummer één HR-oplossing op Salesforce

 • Partner
 • Bedrijf
 • Contacteer ons
 • Login
HR Business Partner: Verandering van administratie naar strategie

HR Business Partner: Verandering van administratie naar strategie

HR Business Partner: Verandering van administratie naar strategie
image

Free demo

The only HR Software without Limitations
Contents

HR Business Partners zijn de HR ontwerpers van de toekomst. Het Amerikaanse concept van de HR Business Partner wordt ook in Europa steeds populairder. Grofweg is het een HR-model dat in 1997 werd bedacht door de Amerikaanse personeelsplanningsdeskundige Dave Ulrich. Het doel was om het bestaande HR-systeem in veel bedrijven volledig te reorganiseren.

Een HR Business Partner moest de HR-afdeling in bedrijven een veel sterkere en vooral meer werknemersgerichte invloed geven. HR Business Partners werken daarom minder administratief en richten zich in plaats daarvan op operationele activiteiten. De “partner” in HR Business Partner geeft al aan dat dit een eigen medewerker en sparringpartner van een bedrijf is.

In de volgende paragrafen kun je meer te weten komen over HR Business Partners, welke taken ze uitvoeren en welke carrièrepaden naar hen leiden. Hieronder leggen we ook uit welke verdienmogelijkheden de functie biedt en wat de voordelen voor de werkgever zijn.

Wat is een HR Business Partner?

Een HR Business Partner is in de eerste plaats een HR professional in loondienst die werkt op de HR afdeling van een bedrijf. Hij/zij is vaak ook de HR manager op de HR afdeling en staat aan het hoofd van het interne HR management van het bedrijf. Daarnaast is deze persoon actief betrokken bij HR-marketing en dus ook een strategische partner voor het bedrijf.

In tegenstelling tot de pure HR-beheerder, die meer administratieve taken krijgt binnen de HR-afdeling, is de HR-business partner meer strategisch actief. Op het gebied van personeelsplanning plannen en organiseren ze functies vanaf nul (die vaak in eerste instantie door hen worden gecreëerd).

Op het gebied van HR-marketing is de HR Business Partner verantwoordelijk voor de uitgebreide reclamestrategie voor nieuwe medewerkers (op alle kanalen). Hij/zij werkt ook samen met wervingsbedrijven en zorgt voor het welzijn van de interne medewerkers van het bedrijf. Dit maakt een HR Business Partner zowel een contactpersoon als een manager, waardoor hij/zij een belangrijk communicatieknooppunt is binnen het bedrijf.

Wat zijn de taken van een HR Business Partner?

De HR Business Partner krijgt in eerste instantie de volgende vier rollen toebedeeld in de dagelijkse werkzaamheden:

 1. Strategische partner (“sparring partner”)
 2. Veranderingsagent (in de zin van verandermanagement)
 3. Administratief expert
 4. Employee Champion

Als strategische partner beheert de HR Business Partner in de eerste plaats alle loonkosten die in het bedrijf worden gemaakt. Hij of zij is dan ook het eerste aanspreekpunt als het gaat om de salarissen van werknemers. De HR Business Partner ondersteunt ook arbeidsflexibiliteit en zorgt ervoor dat het bedrijf over voldoende personeelscapaciteit beschikt die op tijdstip X daadwerkelijk beschikbaar moet zijn.

Dit gebied omvat ook het kwaliteitsbeheer van personeelswerk en personeelsbegeleiding (trefwoord: klantgerichtheid bevorderen!). Last but not least richt de HR Business Partner zich ook op imagoverandering (met name het werkgeversimago).

Als change agent houdt de HR Business Partner zich bezig met alle veranderingsmanagementprocessen in het bedrijf. Deze kunnen bijvoorbeeld de vorm aannemen van een cultuurverandering in het bedrijf (verandering van bedrijfscultuur en richtlijnen). In het algemeen omvat dit alle veranderingsprocessen in het bedrijf die te maken hebben met de transformatie van een begintoestand naar een eindtoestand.

HR Business Partners nemen ook de coaching van managers op zich en beheren de bijbehorende personeelsontwikkeling. Als administratieve partner onderhandelen ze ook over alle HR-diensten (d.w.z. alle behoeftenprofielen tussen het bedrijfsmanagement en de HR-afdeling).

Daarnaast verzekert deze persoon het topmanagement van de kwaliteit en garandeert hij de voortdurende verbetering van de HR-afdeling en haar diensten. In deze context biedt hij/zij het bedrijf ook holistisch HR-advies (ook met betrekking tot externe personeelsleveranciers).

Daarnaast fungeert de HR Business Partner ook als werknemerskampioen op het gebied van diversiteitsmanagement, personeelsmonitoring en prestatiemanagement. Dagelijkse processen zoals het organiseren van thuiswerkplekken en het uitrusten van het personeel met werkapparatuur worden ook aan dit gebied toegewezen.

Last but not least zijn er ook HR-onderwerpen met betrekking tot arbeidsrecht, zoals nieuwe aanstellingen, beëindigingen en re-integraties, die ook deel uitmaken van de dagelijkse taken van de HR Business Partner.

Wat onderscheidt een HR Business Partner van een traditionele HR manager?

Op veel HR-afdelingen verschuift de trend van de klassieke HR-manager (ook bekend als “personeelsmanager”) naar de HR business manager. In de volgende secties zul je echter ontdekken wat precies het verschil is met de klassieke HR-functionaris.

Verschil nr. 1: HR Business Partners werken samen met het managementteam

HR business managers presenteren niet alleen cijfers aan het management, maar plannen, ontwerpen en implementeren ze ook zelfstandig. Dit betekent dat ze actief betrokken zijn bij de bespreking van doelstellingen en hun eigen strategische beslissingen nemen met betrekking tot HR-planning.

Verschil nr. 2: HR-managers kunnen zelf beslissen over personeelszaken

In tegenstelling tot gewone HR-managers kunnen HR business managers ook op eigen verantwoordelijkheid beslissen over serieuze personeelszaken (zoals ontslagen, nieuwe medewerkers of personeelsveranderingsprocessen). Dit geeft ze veel meer beslissingsbevoegdheid.

Verschil 3: HR business managers geven actief vorm aan employer branding

Dit betekent dat HR business managers, samen met hun HR-medewerkers, actief vorm geven aan het externe imago van het bedrijf als werkgever. HR business managers zijn daarom ook marketingexperts op HR-gebied. Ze voeren daarom marketing uit op verschillende kanalen zoals sociale media, op tv, radio en in de pers, evenals op de online aanwezigheid van het bedrijf.

Verschil 4: HR business managers hebben budgetverantwoordelijkheid

Dat lees je goed! In tegenstelling tot traditionele HR-functionarissen hebben HR business managers ook een zekere budgetverantwoordelijkheid. In dit geval: voor de personeelskosten van het hele bedrijf. Ze moeten deze kosten plannen, herstructureren en optimaliseren om het best mogelijke personeelssucces voor het bedrijf te garanderen. Daarom hebben HR business managers ook veel meer beslissingsbevoegdheid dan gewone HR-medewerkers!

Hoe lang bestaat de rol van HR Business Partner al?

De functiebeschrijving van de HR Business Partner werd in 1997 gecreëerd door de Amerikaanse HR-managementexpert Dave Ulrich. De achtergrond hiervan was dat de bestaande competenties binnen HR afdelingen moesten worden uitgebreid en het aspect personeelsmanagement een grotere rol moest krijgen.

Eind jaren negentig was er wereldwijd ook een groot tekort aan geschoolde arbeidskrachten, waardoor bedrijven gedwongen werden om meer holistische HR-concepten op te zetten. Bedrijven moesten meer investeren in het behouden van werknemers en ook in het werven van nieuwe, geschoolde werknemers.

Vanaf dat moment waren advertenties alleen niet meer voldoende om geschikt personeel te vinden. Er moest een mix komen van HR-marketing, budgetplanner en HR-contactpersoon voor werknemers - en zo ontstond de “gecombineerde functie” van HR Business Manager.

Het HR business partner model, waarbij een HR business partner verantwoordelijk is voor het gehele HR management bedrijfsonderdeel, verspreidde zich tegen het einde van de jaren 2000 geleidelijk naar Nederland. Sinds enkele jaren is deze functie ook steeds vaker te vinden in middelgrote bedrijven. Er zijn ook externe en interne HR business managers. In het geval van externe HR-administratie doen bedrijven een beroep op dienstverleners die de rol van HR Business Manager op zich nemen.

Hoe word je een HR Business Partner?

In Nederland is er geen vaste richtlijn voor hoe je HR Business Partner kunt worden (intern of extern). De volgende opleidings- en studietrajecten zijn echter bijzonder gebruikelijk en kunnen je vroeg of laat naar de positie van HR Business Partner leiden:

 • Opleiding tot HR specialist
 • Opleiding tot manager personeelsdiensten
 • Opleiding tot personeelsspecialist
 • Opleiding tot personeelsfunctionaris
 • Diploma op het gebied van personeelszaken
 • Diploma bedrijfskunde of economie met specialisatie in personeelsmanagement/human resources
 • Werkervaring als personeelsadministrateur, personeelsfunctionaris, HR-generalist of HR-manager

De functie van HR Business Partner is ook een functie op hoger niveau waarvoor minimaal 3 tot 5 jaar praktische werkervaring nodig is (naast training/studie). Idealiter is deze ervaring opgedaan op de HR-afdeling. Bedrijven geven er ook vaak de voorkeur aan om medewerkers van hun eigen HR-afdeling te promoveren tot HR Business Partner.

Verdere kwalificaties en vaardigheden zijn vaak nodig om je te onderscheiden van de concurrentie voor de functie van HR Business Partner:

 • uitgebreide basiskennis op alle HR-deelgebieden (HR-planning, HR-controlling, HR-management, HR-acquisitie, marketing, personeelsmanagement en ook in andere bedrijfsonderdelen)
 • Grote interesse in mensen en interdisciplinaire onderwerpen binnen het bedrijf
 • Oplossingsgericht en analytisch werken
 • graag communiceren (en omgaan met andere mensen)
 • Hoog niveau van sociale vaardigheden
 • Projectmanagementvaardigheden (en certificaten) zijn zeker een pré
 • Zelfverzekerde en innemende houding

Hoe lang duurt het om HR Business Partner te worden?

Als je ervoor kiest om je carrière direct na school te beginnen (in eerste instantie als stagiair), dan duurt het gemiddeld 6 tot 8 jaar om HR Business Partner te worden. De reden: na 3 jaar opleiding moet je eerst 3 tot 5 jaar werkervaring opdoen in verschillende functies op de HR-afdeling.

Wie een diploma personeelsmanagement/human resources behaalt na de middelbare school of een stage, stroomt vaak al na 3 tot 5 jaar door naar de functie van HR Business Partner. De reden: afgestudeerden hebben vaak al de technische en theoretische expertise en hoeven dit alleen nog maar aan te vullen met werkervaring.

Er is echter geen vaste periode waarna je promotie naar de functie van HR Business Partner kunt verwachten. Bedrijven beslissen dit meestal individueel, wat betekent dat er in principe geen recht is op deze functie (zelfs als aan bovenstaande eisen wordt voldaan)!

Hoeveel verdient een HR Business Partner?

Het startsalaris van een HR Business Partner in Nederland ligt tussen de 50.000 en 68.000 euro bruto per jaar. Het werkelijke startsalaris hangt echter vaak af van een aantal factoren:

 • de individuele kwalificatie
 • de opgedane beroepservaring
 • de individuele competentie
 • de locatie van het bedrijf
 • de grootte van het bedrijf

De salarisadministratie kan door de werkgever digitaal en centraal worden beheerd met een softwareoplossing zoals flair. Het salarisproces kan eenvoudig worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd, vooral voor werknemers op verschillende locaties.

flair salarisadministratie gemakkelijk gemaakt

Welke voordelen hebben bedrijven bij de functie van HR Business Partner?

Door een HR Business Partner functie in het bedrijf te creëren, profiteert het bedrijf van verschillende voordelen tegelijk:

 • De planning van het personeelsbudget wordt in handen gelegd van een bekwame partner
 • Personeelszaken worden behandeld door een speciaal aangewezen manager
 • Personeelsmarketing hoeft niet langer in handen te zijn van een externe dienstverlener
 • Betere employer branding mogelijk
 • HR Business Partner:in zorgt ook voor medewerkerstevredenheid binnen het bedrijf
 • Zorgt ervoor dat er altijd voldoende personeel beschikbaar is in het bedrijf
 • Efficiënter beheer van HR-zaken
 • Ontlasting van het management
 • Flexibelere personeelsplanning/personeelsbeheer

Onze allround HR oplossing van flair kan de HR business partner ook ondersteunen om dit proces digitaal in kaart te brengen en slim te organiseren.

Ploegleiding met flair - zichtbaar voor alle betrokkenen

Zoals je ziet biedt de functie van HR Business Partner een schat aan voordelen, die vaak gecombineerd kunnen worden met talloze voordelen voor de HR Business Partner zelf - bijvoorbeeld in de vorm van winstdeling, bonussen of andere incentives en bedrijfsvoordelen.

Wat zijn de beperkingen van de rol van HR Business Partner?

HR Business Partners worden in alle bedrijfstakken gebruikt, dus er zijn geen beperkingen. Ze worden ofwel geïntegreerd in de eigen HR-afdeling van het bedrijf of werken als onafhankelijke dienstverleners binnen de traditionele bedrijfshiërarchie. Bedrijven kunnen vaak zelfs meerdere HR business partners hebben. Maar een HR business partner zou idealiter niet verantwoordelijk moeten zijn voor meer dan 250 werknemers.

Conclusie

In principe zijn HR business partners generalisten op het gebied van HR-management en begrijpen ze zowel het bedrijf als de werknemers zelf. Tegelijkertijd bieden ze het bedrijf (en het management in het bijzonder) een schat aan voordelen die hen zo waardevol maken. Dit is een van de redenen waarom steeds meer bedrijven kiezen voor HR Business Partners.

Voor jou als potentiële sollicitant biedt dit een zeer gunstige situatie, want HR Business Partners worden momenteel steeds vaker gezocht in zowel kleine en middelgrote als grotere bedrijven. Iedereen met een brede ervaring op het gebied van personeelszaken en relevante opleidingen/studies op dit gebied maakt momenteel een goede kans op zo'n functie.

Als je de baan eenmaal hebt, kun je ook schitteren als partner op ooghoogte en als onafhankelijke persoonlijkheid een positie vinden die veel ruimte biedt voor vrije ontwikkeling.

image

Free demo

The only HR Software without Limitations

Stap in de wereld van HR

Word lid van flair's nieuwsbrief en ontvang de laatste tips & trends in de HR-wereld.