De nummer één HR-oplossing op Salesforce

  • Partner
  • Bedrijf
  • Contacteer ons
  • Login
Human Resource Management (HRM): meer dan alleen werving

Human Resource Management (HRM): meer dan alleen werving

Human Resource Management (HRM): meer dan alleen werving
image

Free demo

The only HR Software without Limitations
Contents

Mensen vormen het hart van elke organisatie. Zonder hen is er geen bedrijf. Human Resource Management, kortweg HRM, is een bedrijfsonderdeel waarin mensen centraal staan. Het zijn immers de mensen die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het succes van een organisatie. HRM gaat echter niet over mensen als arbeidskrachten. De focus ligt eerder op hun vaardigheden, deskundigheid en motivatie.

Human resource management (in het Nederlands: personeelsbeheer) houdt zich bezig met de organisatie en het beheer van het personeel in een organisatie. Personeelswerk organiseert, ontwikkelt en beheert de werkmiddelen ten behoeve van het succes van het bedrijf.

In dit artikel leggen we het concept van personeelsmanagement uit. Je komt ook te weten hoe een HR-afdeling is georganiseerd, wat haar taken zijn en hoe personeelsmanagement verandert in het digitale tijdperk. Want één ding is zeker: de HR-afdeling is de afdeling die onderhevig is aan de grootste en meest dynamische verandering in het hele bedrijf.

Wat is human resource management?

Zoals de naam al doet vermoeden, houdt human resource management zich bezig met de middelen, kennis, vaardigheden en motivatie van de werknemers van een bedrijf. Het heeft dus niets direct te maken met individuele werknemers. Het gaat meer over de “niet-fysieke” kenmerken en aspecten. In de volksmond spreken organisaties ook wel van menselijk kapitaal of mankracht.

HRM is verantwoordelijk voor het optimale gebruik van werknemers en beschikbare middelen in een organisatie. In het verleden werd de term “productiefactor arbeid” gebruikt. Tegenwoordig wordt deze term echter nauwelijks meer gebruikt. HR-management heeft andere taken dan 10 jaar geleden. De verschuiving van wat vroeger administratief werk was naar een waardetoevoegend, strategisch werkterrein is al lang in volle gang.

Bij HR ligt de nadruk op het creëren van een positieve werksfeer en ervoor zorgen dat werknemers tevreden en gemotiveerd zijn. Een waarderende bedrijfscultuur draagt ook bij aan een goede teamcohesie en bevordert de productiviteit en prestaties binnen het bedrijf. HR-managers besteden aandacht aan de werksfeer en een welwillende teamstructuur.

Taken van human resource management

Van werving tot vertrek, van inwerken tot personeelsontwikkeling, van salarisschalen tot personeelscontrole - de taken van personeelsmanagement zijn gevarieerd. In principe kunnen de verantwoordelijkheidsgebieden worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën:

1. Personeelsadministratie

Deze categorie houdt zich voornamelijk bezig met administratieve en routinematige HR-taken. HR-managers zorgen ervoor dat alles zo soepel mogelijk verloopt, van het aannemen tot het vertrek van een werknemer. Het overkoepelende doel van HR-verantwoordelijkheid is zorgen voor effectief personeelsbeheer. In de tabel hieronder vind je een uitsplitsing van de gebieden van HR-verantwoordelijkheid.

Personeelsadministratie
Planning van personeelsinzetWerving, On- en offboarden, Expertisebeheer, Bevordering en overplaatsing
OrganisatieFunctiebeschrijvingen, Verdeling van taken en activiteiten, Procesorganisatie
KostenbeheerSalarisadministratie, Persoonlijke regeling, Personeelsadministratie

Voor deze taken kan een softwareoplossing zoals flair helpen om overzicht te houden en processen op een digitale, gestructureerde en georganiseerde manier te beheren. Workflows, zoals onboarding, kunnen worden aangepast voor nieuwe medewerkers. Deze worden vervolgens ingesteld in de Employee Hub, waar elke medewerker toegang toe heeft.

Onboarding workflow in de flair Employee Hub.

Het werven van personeel kan ook aanzienlijk worden vereenvoudigd en met flair worden gestroomlijnd. Je kunt vacatures plaatsen op zakelijke netwerken zoals LinkedIn en op andere vacatureportalen. Met flair kun je het overzicht bewaren en verschillende campagnes tegelijk beheren om de beste kandidaten te vinden.

Campagneoverzicht en -administratie in flair

2. Personeelsbeheer

Het personeelsbeheer, d.w.z. de werknemers, het personeelsbestand - met andere woorden alle werknemers in het bedrijf, dient om het personeel doelgericht in de organisatie te integreren. Zowel de processen als de organisatie spelen hierbij een rol, zodat de werkprestaties kunnen bijdragen aan het succes van het bedrijf. Naast communicatie omvat dit ook personeelsplanning en personeelsontwikkeling. De afzonderlijke deelgebieden van personeels- of personeelsmanagement worden duidelijk opgesomd in de volgende tabel:

Personeelsmanagement
PersoneelsplanningVraagplanning (kwalitatief en kwantitatief), Kostenplanning, Successieplanning
PersoneelsontwikkelingTalentmanagement, Bedrijfsopleidingen
CommunicatieKennismanagement, Coaching, Bemiddeling, Ondernemingsraad, HR-marketing, Employer branding

Vraagplanning kan ook worden georganiseerd met behulp van de flair ploegenplanner. Dit betekent dat elke medewerker openstaande diensten kan bekijken en hier proactief op kan reageren. Zo weet je zeker dat je altijd de juiste mensen voor de juiste dienst hebt ingepland.

Alle verschuivingen in één oogopslag in flair

Kennismanagement kan ook effectief worden georganiseerd in flair. Kandidaten worden al in de sollicitatiefase in het systeem aangemaakt, zodat informatie en expertise kunnen worden vastgelegd en becommentarieerd door de betrokkenen. Als je dan voor een kandidaat kiest, is hij al in het systeem ingevoerd en wordt hij van sollicitant een medewerker.

Details over de kandidaat als kandidaatprofiel in flair

De rol van de HR-manager

Spreken de bovenstaande verantwoordelijkheidsgebieden je aan, of werk je misschien al op dit gebied? De rol van een HR-manager is zeer gevarieerd en veeleisend. HR-werk moet je leren. Als HR-manager moet je het overzicht kunnen bewaren en tegelijkertijd heel dicht bij het dagelijkse werk staan. Medewerkers managen, ontwikkelen en evalueren en nog veel meer - een HR manager is altijd een intermediair tussen het management en het personeel.

HR-managers sturen het bedrijf met hun werk. Ze hebben een overzicht van de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoeften. Met deze belangrijke taak bekijken HR-managers welke groepen werknemers nodig zijn om de strategische doelen van het bedrijf te bereiken en in welke mate. Ze controleren de beschikbaarheid, verdelen verantwoordelijkheden en zorgen tegelijkertijd voor een goede balans tussen werk en privé voor hun medewerkers.

Hoe word ik een HR-manager?

Een functie waarvoor je gemaakt moet zijn. Het dagelijkse werk van een HR manager is niet eenvoudig en evenmin stressvrij. Hier krijg je een overzicht van de opleidingsmogelijkheden en de vaardigheden die een succesvolle Human Resource Manager maken.

Universitair diploma, MBA, bachelordiploma of zelfs een masterdiploma? Voltijd of deeltijd - het aanbod van opleidingen en cursusinhoud is uitgebreid. Deze bereiden je adequaat voor op het werkende leven. De volgende antwoorden moeten duidelijkheid brengen in het brede onderwerp van Human Resource Management:

Wat moet ik studeren om HR-manager te worden?

In de praktijk hebben HR-managers vaak een achtergrond in economie of sociale wetenschappen. Dit kan variëren van algemene bedrijfsopleidingen tot specifieke HR-studies, van verandermanagement tot psychologie. Mensen met een andere achtergrond kunnen echter ook in aanmerking komen voor deze functie.

Wat is de belangrijkste inhoud van een HR-opleiding?

Mensen in het middelpunt. Van de basis tot de verschillende gebieden van human resources, je leert veel over personeelsmanagement, inclusief motivatietheorieën, in relevante HR-opleidingen. Met vakken als arbeids- en sociaal recht doe je ook juridische kennis op. Andere populaire vakgebieden zijn personeelsontwikkeling, personeelsmarketing, employer branding en talentmanagement.

Welke vaardigheden heeft een HR manager?

Om een succesvolle HR-manager te zijn, heb je niet alleen sociale vaardigheden nodig, maar ook een diplomatieke kant. Daarnaast is een vaardig retorisch niveau handig om kritieke situaties met medewerkers met vertrouwen aan te pakken. Branchespecifieke expertise en een zelfverzekerde houding zullen je leven als HR-manager ook veel gemakkelijker maken.

HRM in de bedrijfsstructuur

Human resources is een managementtaak! Personeelsbeheer hoort op het niveau van het topmanagement. De integratie van HRM in de bedrijfsstructuur verschilt echter van bedrijf tot bedrijf. Een externe HR-consultant of HR-businesspartner kan helpen bij het vinden van een verstandige integratie in het organigram.

De verschuiving van de HR-afdeling van voornamelijk administratieve activiteiten naar een strategische focus dient de waardecreatie van elk bedrijf. Een organisatie staat en valt immers met haar individuele medewerkers. Human Resources organiseert en ontwikkelt haar medewerkers en levert zo een duurzame bijdrage aan het succes van het bedrijf.

De structuur van HRM

HR-afdelingen zijn meestal te vinden in grotere bedrijven en concerns, omdat ze meestal breder en gedifferentieerder zijn. In bedrijven van deze omvang werken verschillende HR-specialisten samen op één afdeling. Voorbeelden hiervan zijn HR-managers, recruiters, personeelsfunctionarissen, personeelsadviseurs, personeelsontwikkelaars, HR-businesspartners en employer branding managers.

In het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn HR generalisten meer gevraagd dan specialisten. In kleinere organisaties nemen ze meestal alle HR-taken op zich. Van HR-planning en HR-controlling tot HR-marketing en talentmanagement - het verantwoordelijkheidsgebied voor generalisten is breed.

Een goed functionerende HR-afdeling heeft veel voordelen. Het was niet alleen de wereldwijde pandemie van het coronavirus die HR-managers in nauw contact bracht met alle andere afdelingen in het bedrijf. HR-werk heeft net zoveel te maken met individuele werknemers als met de organisatie als geheel. Personeelsmanagement en personeelsadministratie dienen als basis voor het bouwen van een goed functionerende HRM-organisatie.

Digitalisering in personeelsmanagement

Digitalisering houdt niet op bij bedrijven en personeelszaken. HRM is niet alleen sinds de pandemie van het coronavirus aan verandering onderhevig. Administratieve activiteiten zoals HR controlling en payroll worden vervangen door waarde toevoegend HR werk en de strategische focus neemt toe. Naast grote uitdagingen biedt digitalisering ook tal van kansen. Zoals hierboven al aangegeven op sommige gebieden, is dit precies waar een softwareoplossing als flair van pas kan komen. Ook salarisadministratie kan onder de allround HR-oplossing vallen.

Salarisadministratie digitaal geregeld in flair

Werknemers ontvangen hun salarisdocumenten in de Employee Hub in flair onder Document Management en kunnen ze op elk gewenst moment inzien.

Vroegere routinetaken kunnen volledig of semi-automatisch worden ondersteund en uitgevoerd door HR-software. De voordelen voor HR-werk komen vooral tot uiting in de bespaarde tijd. Er worden minder middelen gebruikt, er is minder administratie en meer tijd voor de kerntaak - de mensen in het bedrijf.

Er zijn verschillende softwareoplossingen op de markt die HRM ondersteuning bieden, afhankelijk van je behoeften en eisen. Met flair kun je bijvoorbeeld het HR-werk in je bedrijf naar een nieuw niveau tillen. Eenvoudig, ongecompliceerd en duidelijk. De interactie tussen HR-managers en door software ondersteunde automatisering vereenvoudigt je dagelijkse werk.

Of het nu gaat om het wervingsproces, personeelsadministratie, HR-analyse of prestaties en training - de toepassingsgebieden zijn uitgebreid. Met behulp van software verlopen HR-managementprocessen veel efficiënter. Innovatieve leermethoden zoals VR-simulatoren en digitale kennisplatforms verbeteren het leren en de ontwikkeling van medewerkers.

Conclusie

Human resource management richt zich niet direct op mensen als individuen. De focus ligt op personeel en dus op de medewerker en zijn vaardigheden en motivatie. De expertise en vaardigheden van elke individuele werknemer zijn belangrijk en dragen bij aan het succes van het bedrijf. HRM heeft een sociale verantwoordelijkheid tegenover de werknemers.

Er is een breed aanbod aan opleidingen om HR-manager te worden. Van een bachelor MBA of master tot een andere universitaire opleiding, er zijn veel mogelijkheden om HRM vanuit een theoretisch perspectief te leren kennen. De zachte vaardigheden van HR-managers zijn niet minder belangrijk dan hun theoretische expertise. Sociale competentie, goede retorische en diplomatieke vaardigheden dragen bij aan succesvol HR-werk van dag tot dag.

Professionele HR-processen ondersteunen de HR-afdeling in bedrijven in tijden van digitalisering, een tekort aan geschoolde werknemers en coronavirus. Deze uitdagingen kunnen worden overwonnen met behulp van uitgebreide HR-softwareoplossingen. Vooral in deze dynamische tijden moet human resource management zijn aandacht en middelen richten op werknemers. Het succes van HRM - en van de hele organisatie - staat en valt met hen.

image

Free demo

The only HR Software without Limitations

Stap in de wereld van HR

Word lid van flair's nieuwsbrief en ontvang de laatste tips & trends in de HR-wereld.