De nummer één HR-oplossing op Salesforce

 • Partner
 • Bedrijf
 • Contacteer ons
 • Login
Sociale vaardigheden: zachte vaardigheden worden steeds belangrijker

Sociale vaardigheden: zachte vaardigheden worden steeds belangrijker

Sociale vaardigheden: zachte vaardigheden worden steeds belangrijker
image

Free demo

The only HR Software without Limitations
Contents

Deskundigheid en enthousiasme voor het werk zijn belangrijk - daar bestaat geen twijfel over. Maar naast de zogenaamde harde vaardigheden, de technische eisen zoals diploma's en certificaten, wordt er steeds vaker gevraagd naar soft skills; ze nemen steeds meer ruimte in bij vacatures of sollicitatiegesprekken.

Wie onderwerpen als hobby's, teamgeest of bereidheid tot samenwerken onder 'small talk' schaart, heeft niet helemaal ongelijk, maar stipt het fenomeen slechts terloops aan. Veel recruiters hechten nu veel meer belang aan "zachte" vaardigheden dan aan basiskennis van het eigenlijke werkveld. Methodologische vaardigheden en de bereidheid om te leren kunnen hiaten in je kennis snel opvullen.

Klinkt dat paradoxaal? Op het eerste gezicht zeker - maar bij nadere beschouwing verandert het beeld. In deze blogpost leggen we uit hoe zogenaamde soft skills de sociale interactie in bepaalde situaties versterken en een positieve invloed hebben op het succes van het bedrijf.

Soziale Kompetenzen im Job – was genau verbirgt sich eigentlich dahinter?

Voor veel mensen zijn sociale vaardigheden iets dat belangrijk is op de kleuterschool of op school. De bereidheid om te helpen, het vermogen om in een team te werken en de maat om anderen hun zegje te laten doen - of het felbegeerde speeltje. Het vermogen om je te integreren in een groep en om te gaan met een grote verscheidenheid aan mensen verdient topcijfers voor gedrag.

Hoe volwassener en hoe hoger op de carrièreladder, hoe belangrijker assertiviteit, vastberadenheid en - jawel - de bereidheid om tegen de stroom in te zwemmen en jezelf soms impopulair te maken bij collega's of gezagsdragers.

Maar wacht - het cliché van de ellebogenmentaliteit voor professioneel succes heeft zijn langste tijd gehad. In plaats van eenzame strijders zijn er nu teamspelers nodig en de bereidheid om samen te werken wordt nu gezien als een belangrijke vaardigheid - zelfs op managementniveau. Sociaal competente mensen tonen zelfdiscipline, zelfs in moeilijke situaties, zodat deze eigenschappen een belangrijke rol spelen - ook in het dagelijks werk - en sleutelcompetenties worden. Sociaal competent gedrag kan in veel situaties nuttig zijn.

Sociale vaardigheden zijn gelaagd

Het gaat niet alleen om aardig zijn tegen collega's en meerderen. De vereisten voor zachte vaardigheden kunnen variëren afhankelijk van de werksfeer en het soort samenwerking. Het vermogen om in een team te werken wordt in veel banen verschillend gewaardeerd.

Terwijl een groep programmeurs in de IT bijvoorbeeld als team aan een project werkt en elkaar op de hoogte houdt in dagelijkse online vergaderingen, samen problemen oplost en taken verdeelt, werken andere bedrijfstakken veel nauwer samen. De vereiste mate van teamwerk hangt dus niet alleen af van de individuele werknemer, maar ook van het type samenwerking en de gespecialiseerde vereisten.

Empathie, communicatieve vaardigheden en de bereidheid om compromissen te sluiten zijn belangrijke kwalificaties. Empathisch gedrag dat past bij de situatie en de omgeving beschrijft uitgebreid het fenomeen van de zachte vaardigheden. Ook al speelt mentaliteit een grote rol, sociale intelligentie kan getraind worden.

Na een verandering van baan moeten de eisen voor emotionele intelligentie opnieuw worden gedefinieerd. Hoe competenter het sociale gedrag, hoe sneller en gemakkelijker nieuwe medewerkers integreren in het team. De eerste stap in een bedrijf brengt een veelheid aan nieuwe sociale situaties met zich mee voor nieuwelingen.

flair maakt het beheer van sollicitanten eenvoudig: de softwareoplossing helpt bij het werven en het eerste contact met nieuwe potentiële werknemers. Meer informatie

Recruiting Prozesse digital übersichtlich gestalten
Recruiting auf verschiedenen Plattformen zentral und übersichtich gesteuert mit flair

Zodra een nieuwe medewerker bij het bedrijf komt werken, kan een digitaal onboardingproces het makkelijker voor hem maken om aan de slag te gaan. Dit kan voor de nieuwe werknemer worden ingesteld in de flair Employee Hub, zodat ze elke taak kunnen doorlopen en precies weten wat de eerste stappen zijn om hun weg te vinden in het bedrijf.

Onboarding Prozess digital exemplarisch abgebildet
Onboarding Workflow in Manageransicht

De belangrijkste sociale vaardigheden op het werk

Ondanks verschillende eisen zijn er een aantal sociale vaardigheden die over het algemeen als wenselijk worden beschouwd. In principe zijn er vier pijlers te onderscheiden, die in het beste geval de relevante soft skills omvatten:

Sociale vaardigheden ...

 • in de omgang met andere mensen
 • in de omgang met zichzelf
 • binnen een team of afdeling
 • op het gebied van leiderschap

Sociale vaardigheden in de omgang met andere mensen

en goed team kan successen behalen waar eenzame vechters, hoe getalenteerd ze ook zijn in hun werk, ver van af staan. Om effectief met elkaar om te gaan, is het essentieel om inzicht te hebben in de menselijke aard en empathie. Hoe meer deze vaardigheden aanwezig zijn, hoe sneller en intuïtiever medewerkers zich kunnen bewijzen in een team.

Wie zijn collega's waardeert, respecteert en tolerant is - vooral als het gaat om eigenaardigheden, afwijkende ideeën of fouten tijdens het werk - versterkt de gemeenschap en creëert een solide basis voor een goede samenwerking.

Naast de bereidheid om compromissen te sluiten en het vermogen om kritiek te verdragen, zijn behulpzaamheid en morele moed ook essentiële kwaliteiten. Niet elk idee kan worden gerealiseerd, niet elke beslissing is juist - door een stap terug te kunnen doen, je aan te sluiten bij de meerderheid of achter iemand anders te staan, worden conflicten opgelost en wordt het project vooruitgeholpen.

Sociale vaardigheden in de omgang met jezelf

Een goed gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen sterken ons en stellen ons in staat om stabieler en bedachtzamer te handelen. Alleen wie zichzelf en zijn werk goed kan inschatten, is in staat zichzelf en zijn werk te analyseren en een realistische planning te maken. Discipline en persoonlijke verantwoordelijkheid zijn essentiële voorwaarden om op het werk te slagen en zelfstandig te werken.

Onzekerheid brengt ons aan het twijfelen en weerhoudt ons ervan om doelgericht aan een project te werken. Zelfvertrouwen daarentegen helpt ons om op een gezonde en effectieve manier te werken. Emotionele volwassenheid is nodig om je zelfverzekerd te gedragen in de omgang met jezelf.

Sociale vaardigheden binnen een team of afdeling

Dagelijks samenwerken vereist harmonieuze samenwerking. Dit kan alleen worden bereikt door teamwerk en de bereidheid om te communiceren. Als werknemers alleen geïnteresseerd zijn in hun eigen succes, valt communicatie weg. Het vermogen om conflicten zo objectief mogelijk op te lossen verbetert enerzijds de werksfeer en bedrijfscultuur en zorgt er anderzijds voor dat projecten vrijwel probleemloos verlopen.

Dit omvat ook het vermogen om compromissen te sluiten en tolerantie. Degenen die zich door het dagelijkse kantoorleven haasten met oogkleppen op en geen begrip tonen voor de problemen en eisen van hun collega's, blijken vaak een obstakel te zijn. Als individuele werknemers daarentegen zelfs in stressvolle tijden gemotiveerd kunnen zijn en bereid zijn om te leren, dan heeft het hele team daar baat bij.

Sociale vaardigheden in management

Afdelingsmanagers of supervisors moeten een voorbeeldfunctie vervullen. Ze moeten verantwoordelijkheid nemen en hun medewerkers motiveren. Dit vereist zowel overtuigingskracht als assertiviteit.

Een hoge mate van sociale intelligentie stelt leiders in staat zich in te leven in het team en individuele medewerkers en de verschillende types op te pakken waar ze staan. Alleen wie interpersoonlijke moeilijkheden in het team kan herkennen, kan ernaar handelen en het team samen laten groeien.

Rechtvaardigheid en eerlijkheid zijn essentiële voorwaarden om de sfeer binnen het team op een duurzaam hoog niveau te houden. Teams moeten ook in staat zijn om met tegenslagen om te gaan, vooral in uitdagende fases en grootschalige projecten.

Als de manager erin slaagt om medewerkers te motiveren om door te gaan, profiteren zowel de medewerkers als het bedrijf. Onderhandelingsvaardigheden zijn soms ook belangrijk, bijvoorbeeld als er een keuze moet worden gemaakt tussen twee opties en individuele medewerkers compromissen moeten sluiten.

Een softwareoplossing als flair kan helpen om de sociale interactie te versterken en de motivatie te verhogen, vooral in teams op afstand. Voor dat laatste hebben we bijvoorbeeld onze Cheers-functie geïmplementeerd, waarmee lof en waardering zowel onder collega's als van boven naar beneden en vice versa kunnen worden geuit. Dit kan leiden tot een krachtige motivatieboost en de teamgeest versterken.

Anerkennung und Lob verteilen im Employee Hub
Cheers Funktion im flair Employee Hub

Waarom zijn sociale vaardigheden belangrijk in de werkomgeving?

managers zich sinds een paar jaar zo druk over de sociale vaardigheden van werknemers? Het antwoord is complex; er spelen immers allerlei positieve effecten mee en alleen samen schetsen ze een overtuigend beeld.

Vanuit het perspectief van HR-managers speelt dit punt ook een rol: hoe hoger de sociale vaardigheden in het team, hoe minder werk de afdeling maakt voor de lijnmanager of het HR-bureau en hoe effectiever taken worden afgerond. Waar een paar jaar geleden de nadruk lag op professionele kwalificaties, zijn het nu de sociale vaardigheden die het professionele succes of falen bepalen.

Dit komt omdat gespecialiseerde kennis wordt onderwezen op de beroepsschool en in het bedrijf; deze kennis vormt de fundamentele basis. Zachte vaardigheden zijn ook een indicator voor betere teamomstandigheden en effectieve werkprocessen. In onze hightech werkwereld betekent dit een concurrentievoordeel.
Over het algemeen is het dagelijkse werk meer gestructureerd en doelgericht, omdat er links en rechts geen afleidingen op de loer liggen die de resultaten vertragen - een pluspunt voor elk bedrijf:

 • Minder kans op conflicten
 • Betere resultaten door communicatie
 • Minder personeelsverloop
 • Snellere en uitgebreide oplossingen bij problemen

Minder conflicten en assertiviteit betekent ook dat er minder tijd geïnvesteerd hoeft te worden in teambuildingmaatregelen en een conflictcultuur. Als er een prettige werksfeer heerst en de individuele teamleden gekenmerkt worden door een hoog niveau van sociale competentie, ontstaan er veel minder vaak geschillen en spanningen dan wanneer onreflectieve en egocentrische gedragspatronen botsen. Als gevolg daarvan verlopen de individuele processen sneller en doelgerichter.

Goed ontwikkelde communicatie creëert een solide informatiestroom die zorgt voor soepele processen. Als alle teamleden op de hoogte zijn van de taken van de anderen en op de hoogte zijn van de resultaten, kunnen verdere to-dos beter gepland worden. Bovendien kan iedereen zich beter identificeren met de job en het project, wat op zijn beurt de kwaliteit van het werk verhoogt.

Degenen die zich prettig voelen, voelen niet de behoefte om van baan te veranderen; intern ontslag komt ook vrijwel niet voor bij tevreden werknemers. Langdurige werknemers betekenen minder inspanning tijdens het inwerken en effectief teamwerk. Het kost tijd voor nieuwe medewerkers om zich vertrouwd te maken met alle interne onderlinge relaties en om de korte paden binnen het team te bewandelen.

Als er problemen ontstaan, zijn mensen met een hoog niveau van sociale vaardigheden emotioneel flexibeler en daardoor beter in staat om deze uitdagingen te overwinnen. Een goed geoefend team kan problemen sneller en betrouwbaarder oplossen dan een groep eenzame strijders.

Welke voordelen hebben sociale vaardigheden ten opzichte van andere vaardigheden?

Mensen zijn verschillend. In het ideale geval vinden we een functie waarvoor we de optimale vaardigheden hebben. Dit komt omdat er verschillende vaardigheden nodig zijn, afhankelijk van de omgeving, het verantwoordelijkheidsgebied en de werkgever. Zachte vaardigheden hebben bewezen universeel te zijn op alle gebieden.

Degenen die indruk maken met hun sociale vaardigheden komen gemakkelijker door het leven en zijn op de lange termijn succesvoller. Maar hoe komt dat? Is het niet meer genoeg om een lichtend voorbeeld te zijn in je eigen vakgebied? Het professionele landschap is veranderd. Teamwerk en communicatie zijn ook relevant buiten klantgerichte vakgebieden en diensten. Samenwerking bepaalt acceptatie.

Sociale relaties helpen mensen hun weg te vinden in het bedrijfsnetwerk en maken brede samenwerking mogelijk. De hoge waarde die wordt gehecht aan emotionele intelligentie en sociale kernvaardigheden weerspiegelt de eisen van de moderne werkwereld.

Bedrijven en beroepsscholen of universiteiten zijn verantwoordelijk voor het verwerven van gespecialiseerde kennis. Er zijn raamleerplannen, doelafspraken en een beoordelingssysteem. Sociale vaardigheden daarentegen zijn een variabele. Hoe gewild emotionele rijpheid ook is, het lijkt minder tastbaar.
Hoe bepalen recruiters of een kandidaat de vaardigheden heeft waar op dit moment vraag naar is? Ieder mens is anders, individualiteit wordt begeerd - wie wil er inwisselbaar en vergelijkbaar zijn? Toch willen we graag zelf beschikken over de belangrijke sociale vaardigheden die nodig zijn om te slagen op het werk en de carrièreladder te beklimmen en deze herkennen bij andere mensen.

Deze vaardigheden zijn in het dagelijks werk niet inwisselbaar - hoe beter het teamwork, hoe groter het succes!

Hoe scoor je punten met de juiste vaardigheden in een sollicitatiebrief?

Is het genoeg om te beweren dat je communicatief vaardig, open en nieuwsgierig bent? Of zegt een hobby, vrijwilligerswerk of het delen van een flat meer over een persoon? Als de eerste horde is genomen, zijn het assessment en het sollicitatiegesprek de volgende stap. HR-managers kijken goed naar soft skills, vooral als het gaat om managementfuncties.

Tegenwoordig worden teamwork en communicatievaardigheden al vereist in de vacature - afhankelijk van het functieprofiel worden andere competenties toegevoegd. Het gevaar schuilt in het kopiëren en plakken van dezelfde zinnen in elke vacature. Hoe preciezer en specifieker de eisen voor het specifieke gebied worden geformuleerd, hoe groter de kans dat kandidaten solliciteren die daadwerkelijk over de beste vaardigheden beschikken.

Als er vervolgens tijdens het sollicitatiegesprek specifieke vragen worden gesteld, hebben recruiters en sollicitanten daar evenveel baat bij: De interviewer krijgt geen algemene zinnen als antwoord en de sollicitanten kunnen zich onderscheiden door ervaring en oplossingsgerichtheid. "Hoe zou u dit probleem oplossen?" of "Welke maatregelen lijken u verstandig in deze situatie?" zouden vragen zijn waarop potentiële nieuwe werknemers een goed antwoord zouden moeten geven.

Dit vergroot de kans dat ze aan de eisen van de baan of managementfunctie kunnen voldoen. Geen enkele kandidaat zal de vraag: "Kunt u goed omgaan met tijdsdruk of deadlines?" met nee beantwoorden. Maar als de recruiter de kandidaat vraagt om prioriteiten te stellen of de urgentie van de situatie in te schatten, zal het antwoord veel meer onthullen over hun werkelijke vaardigheden.

Hoe kunnen we sociale vaardigheden ontwikkelen?

Allereerst: er bestaat niet zoiets als één sociale vaardigheid! Afzonderlijke vaardigheden moeten afzonderlijk onder de loep worden genomen en waar nodig worden getraind - het is het beste om er één specifiek te trainen. Als het bijvoorbeeld gaat om communicatievaardigheden, is het eerste wat we moeten doen onszelf zo objectief mogelijk beoordelen. Daarna helpt het om te luisteren naar de meningen van familie, vrienden en collega's. In hoeverre verschillen de uitspraken van de afzonderlijke groepen?

Gedragen we ons anders in ons privéleven of verschilt onze eigen perceptie sterk van hoe anderen ons zien? Deze bevindingen helpen ons om mogelijkheden voor verbetering te identificeren en passende maatregelen te nemen. Als we ook in ons privéleven veel te terughoudend en stil zijn, moeten we ons gevoel van eigenwaarde versterken en de moed trainen om de dialoog met anderen aan te gaan.

Als het alleen onze professionele omgeving is die ons stil houdt, raden we een retorisch seminar aan of gewoon de confrontatie met vreemden aangaan. Dit kan het inschrijven voor een sportcursus zijn waar we niemand kennen, het kan het koor zijn of een ochtend op een levendige weekmarkt. Zodra we weten waaraan we willen werken, moeten we het trainen van onze sociale vaardigheden integreren in ons dagelijks leven - alleen als we bij de les blijven en onszelf dagelijks uitdagen, zullen we succes boeken.

Zodra we één sociale vaardigheid hebben ontwikkeld, kunnen we de volgende aanpakken - wacht alsjeblieft niet op perfectie. Want let op: gedragspatronen veranderen maar langzaam. Op dit gebied is meer echt meer: oefening met doorzettingsvermogen staat voor blijvende resultaten. Gedurende deze tijd is regelmatige feedback in de relevante omgeving nuttig.

Als we bij het voorbeeld van communicatievaardigheden blijven, is het niet alleen de lijnmanager die gevraagd wordt. Collega's of medewerkers van andere afdelingen kunnen ook nuttige metgezellen zijn. Continuïteit is belangrijk - als je steeds om andere meningen vraagt, zul je geen verbeteringen kunnen aanbrengen, maar alleen de status quo kunnen bepalen.

Conclusie

Zachte vaardigheden zijn sleutelkwalificaties waar op alle gebieden vraag naar is. Hoewel verschillende competenties relevant zijn afhankelijk van de werkomgeving en de bedrijfsstructuur, maakt een basiskennis van goede samenwerking en empathie ieders werk gemakkelijker.

In tegenstelling tot technische competenties kunnen zachte vaardigheden niet worden getraind volgens een curriculum. Terwijl de vereisten voor specifieke deskundigheid in het werk nauwkeurig zijn gedefinieerd en transparant zijn voor zowel werkgevers als werknemers, worden zachte vaardigheden vaak nog als een aanvulling beschouwd. Hun belang voor een effectieve en moderne processtroom binnen een team of bedrijf wordt nu echter erkend door zowel managers als werknemers.

Vooral managers hebben baat bij hun zachte vaardigheden. Tussen de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en zo objectief mogelijk na te denken over het eigen gedrag en het vermogen om andere mensen te motiveren, beslissingen te nemen en op het juiste moment assertiviteit te tonen, is het niet eenvoudig om te jongleren als emotionele intelligentie niet aanwezig is. Als managers zich bewust zijn van de sfeer in het team, worden moeilijkheden en problemen die zich voordoen in een vroeg stadium herkend en actief opgelost.

Sociale vaardigheden gaan niet maar één kant op. Ze hebben invloed op hoe we met andere mensen omgaan, hoe we met onszelf omgaan, de relaties binnen een team of afdeling en op managementgebied. Welke vaardigheden vooral belangrijk zijn in de individuele relaties hangt enerzijds af van de omgeving en anderzijds van het individu.

Sociale basisvaardigheden zoals empathie, emotionele volwassenheid, respect en tolerantie, maar ook het vermogen om in een team te werken en de bereidheid om conflicten op een objectieve en evenwichtige manier op te lossen, zijn essentieel op alle gebieden. Als het mogelijk is om werknemers met een hoog niveau van sociale vaardigheden aan te trekken en te behouden, zal het bedrijf profiteren van de dynamiek binnen het team.

Motivatie, doelgerichtheid en een ongecompliceerde workflow verbeteren zowel het dagelijkse werk als de communicatie met elkaar en met klanten. Over het algemeen worden resultaten sneller en effectiever bereikt. Werknemers zijn over het algemeen gemotiveerder en tevredener, wat weer een positief effect heeft op alle gebieden en het personeelsverloop vermindert.

Steeds meer bedrijven beperken hun interne trainingsprogramma's niet langer tot technische kwalificaties, maar bieden ook workshops en trainingen in sociale vaardigheden aan voor managers. Het bedrijf kan hier achteraf van profiteren.

image

Free demo

The only HR Software without Limitations

Stap in de wereld van HR

Word lid van flair's nieuwsbrief en ontvang de laatste tips & trends in de HR-wereld.