De nummer één HR-oplossing op Salesforce

 • Partner
 • Bedrijf
 • Contacteer ons
 • Login
Werkplekontwerp 4.0: Creatieve concepten

Werkplekontwerp 4.0: Creatieve concepten

Werkplekontwerp 4.0: Creatieve concepten
image

Free demo

The only HR Software without Limitations
Contents

Werkplekontwerp 4.0 is een relatief nieuw concept waarin creativiteit en efficiëntie op een dynamische manier samenkomen. Het doel is om een moderne en menselijke werkomgeving te creëren. Naast technologische innovaties staan ook het individuele welzijn en de productiviteit van werknemers op hun werkplek in het middelpunt van de belangstelling. Volgens onderzoeken zijn werknemers op ergonomische werkplekken gemiddeld 10 tot 15 procent productiever en nemen ze tot 2,5 procent minder ziektedagen op. Werkplekontwerp 4.0 belichaamt daarom een transformatie van traditionele werkplekken naar inspirerende en gezonde omgevingen - voor zowel de fysieke als mentale gezondheid. Dit is de enige manier om het potentieel van uw werknemers volledig te benutten en te bevorderen.

Maar hoe kan een verbetering van de bestaande werksfeer precies worden geïmplementeerd? Het volgende artikel laat u de belangrijkste elementen zien van het nieuwe concept Workplace Design 4.0 - van ergonomisch kantoorontwerp tot veiligere werkomgevingen in de vakgebieden, hier vindt u alles wat u moet weten over dit onderwerp. Ontdek samen met ons de toekomst van de werkcultuur, waar de harmonie tussen mensen en technologie een nieuwe dimensie van professionele ervaring creëert!

Ergonomisch werkplekontwerp - wat is dat eigenlijk?

Ergonomie op de werkplek kan worden gezien als een centraal aspect van moderne werkomgevingen. Concreet gaat het om het aanpassen van de werkomgeving aan de individuele behoeften en mogelijkheden van uw werknemers. Een ergonomische werkplek bevordert zowel de fysieke en mentale gezondheid als de prestaties en, last but not least, is een belangrijke indicator in de persoonlijke keuze van de werkgever. Multidisciplinaire wetenschap, die zich richt op de optimale aanpassing van werkomstandigheden aan de menselijke lichaamsafmetingen, bewegingspatronen en cognitieve processen, streeft naar een harmonieuze symbiose tussen mens en werkomgeving.

Een ergonomische bureaustoel, een gebogen pc-scherm, een isolerende mat onder staande werkplekken in de industrie of geluidsisolatie met speciale koptelefoons - dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe ergonomie tegenwoordig al met succes wordt toegepast op de werkplek. Zo'n geoptimaliseerde werkomgeving vermindert niet alleen het risico op gezondheidsproblemen, maar verbetert ook de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers. De volgende belangrijke onderwerpen zijn daarom van bijzonder belang als het gaat om ergonomisch werkplekontwerp:

 • Werkplekontwerp
 • Vermindering van fysieke belasting op het werk
 • Ondersteuning door ergonomische hulpmiddelen
 • Beschouwing van psychologische aspecten
 • Goede verlichting en een prettig binnenklimaat
 • Productieve en duurzame werkorganisatie
 • Reguliere gezondheidsbevordering
 • Overkoepelende communicatie en interactie

Het boeiende gebied van ergonomie op de werkplek, of werkplekontwerp, omvat dus een hele reeks factoren waarbij een werkvriendelijke omgeving, een goede gezondheid, een hoog veiligheidsniveau en een zo hoog mogelijke productiviteit van de werknemers het doel zijn:binnen zijn het doel.

Wettelijke randvoorwaarden voor werkplekinrichting

De belangrijkste wettelijke kaders voor de wettelijke randvoorwaarden met betrekking tot werkplekinrichting in Duitsland zijn de Werkplatzverordnung (of: ArbStättV) en de Arbowet (of: ArbSchG). Met name artikel 3, lid 1, ArbStättV verplicht werkgevers ergonomische maatregelen te nemen bij de organisatie van het werk, rekening houdend met de stand van de techniek, de arbeidsgeneeskunde en de hygiëne.

Daarnaast bepaalt de Wet op de ondernemingsraden (of: BetrVG), namelijk artikel 91 BetrVG, dat werknemers recht hebben op medezeggenschap bij de inrichting van hun individuele werkplek. Er zijn ook specifieke voorschriften, zoals de norm DIN EN ISO 26800 - deze norm heeft betrekking op de ergonomie van mens-systeeminteracties. De bovengenoemde wetten, paragrafen en normen bieden duidelijke richtlijnen over hoe werkgevers kunnen zorgen voor ergonomische werkomstandigheden om te voldoen aan zowel de wettelijke vereisten als de behoeften van werknemers.

Organisatie-werkplek-ontwerp - efficiënte structuren voor gemotiveerde werknemers

Laten we eerst eens kijken naar organisatie-werkplek-ontwerp. Zorgvuldige structurering van werkprocessen kan hier al een groot verschil maken. Dit kan op de volgende manieren worden geïmplementeerd:

 • heldere processen (bijv. door gestandaardiseerde processen, regels en verantwoordelijkheden)
 • transparante communicatiekanalen (bijv. ongecompliceerd via e-mail, telefoontje of ticketsysteem)
 • aandacht voor individuele sterke punten (bijv. door kampioenen te definiëren op bepaalde taakgebieden of vakgebieden)
 • creatie van een positieve werksfeer (bijv. door een ondersteunende en positieve bedrijfscultuur)
 • bevordering van samenwerking (bijv. door meer teamwerk,
 • Invoeren van retrospectives (bijv. kwaliteitscontroles)

Een goed georganiseerde werkomgeving en gecoördineerde werkinhoud zorgen ervoor dat uw medewerkers zich op hun taken kunnen concentreren:

Een goed georganiseerde werkomgeving en gecoördineerde werkinhoud zorgen ervoor dat uw werknemers zich op hun taken kunnen concentreren, bevorderen de samenwerking en dragen zo bij aan een langdurige motivatie en een hogere efficiëntie.

Technologisch-werkplekontwerp - innovaties voor toekomstgerichte werkprocessen

Technologisch-werkplekontwerp daarentegen gaat meer over het integreren van innovatieve technologieën om een modernere, aanpasbare werkomgeving te creëren. Hiervoor kunnen de volgende maatregelen worden gebruikt:

 • Automatisering (bijvoorbeeld door het gebruik van RPA, kunstmatige intelligentie of robotica)
 • Gebruik van digitale platforms (bijvoorbeeld cloud-, samenwerkings- en projectmanagementsoftware)
 • Snellere informatieverwerking (bijvoorbeeld door aangepaste tools, gemaakt met behulp van low-code platforms)
 • Slimme kantoor- of industriële technologie (bijvoorbeeld om de kamertemperatuur te regelen, apparaten te bedienen of problemen te herkennen)

Technologisch werkplekontwerp helpt dus niet alleen om de prestaties te verbeteren, maar maakt ook een toekomstgerichte aanpassing aan de dynamische vereisten van de werkwereld van morgen mogelijk. Dit is daarom een waardevolle ondersteuning bij het opzetten van een duurzamer werksysteem in uw bedrijf!

Gezondheid op de werkplek - oorzaken, gevolgen en preventieve maatregelen

Een hoog niveau van geestelijke en lichamelijke gezondheid vormt de basis voor welzijn en prestaties in het werkproces. In een voortdurend veranderende werkomgeving zijn de oorzaken en gevolgen voor de gezondheid van centraal belang. In de volgende subparagrafen willen we daarom samen met u de complexe factoren verkennen die van invloed zijn op de geestelijke en lichamelijke gezondheid op het werk. Ook worden effectieve preventieve maatregelen genoemd.

Mentale stress

Mentale stress omvat alle factoren die de mentale en emotionele gezondheid in welke vorm dan ook kunnen beïnvloeden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de volgende stressfactoren:

 • Hoge werkdruk
 • Onduidelijke taken
 • Onder- of overbelast werk
 • Conflicten met collega's of leidinggevenden
 • Onzekerheid op het werk
 • Emotionele stress

De gevolgen van mentale stress op het werk kunnen ernstig zijn: Overmatige mentale stress kan niet alleen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, maar ook leiden tot angstgevoelens en een lagere kwaliteit van leven (om nog maar te zwijgen van minder goede werkprestaties). Het identificeren en beheersen van mentale stress op het werk is daarom cruciaal voor het welzijn van uw werknemers en de productiviteit op de lange termijn.

Fysieke stress

Physieke stress verwijst daarentegen naar invloeden die de fysieke gezondheid aantasten of schaden. Voorbeelden van fysieke stress zijn:

 • ergonomische problemen bij het ontwerp van de werkplek
 • (blijvend) zwaar lichamelijk werk
 • verhoogd geluidsniveau en trillingen
 • stressvolle houdingen
 • blootstelling aan schadelijke stoffen

De effecten van fysieke stress moeten niet worden onderschat: Ze kunnen leiden tot lichamelijke klachten, blessures en langdurige gezondheidsproblemen of zelfs tot arbeidsongevallen. Het identificeren en voorkomen van fysieke stress is daarom van cruciaal belang om de gezondheid en veiligheid van uw werknemers te waarborgen en hun vermogen om te werken op de lange termijn in stand te houden.

Belang van gezondheidsbescherming voor werknemers

Niet alleen een morele verplichting, maar bovenal een wettelijke verplichting, moet u als potentiële werkgever beslist zorg dragen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van uw werknemers! Het identificeren en minimaliseren van mentale en fysieke stress vermindert niet alleen het risico op gezondheidsproblemen, maar verbetert ook de werkomgeving. Concrete tegenmaatregelen kunnen bijvoorbeeld als volgt worden geïmplementeerd:

 • Zorg voor duidelijke communicatie: Open en transparante communicatie vermindert onzekerheid.
 • Structureer je werkorganisatie: Voorkom over- of onderwerk en creëer duidelijke verantwoordelijkheden.
 • Ergonomisch ontwerp: Pas uw werkplekken aan ergonomische normen aan en beperk de fysieke belasting tot een minimum.
 • Bied training en gezondheidsbevordering: Trainingen over ergonomische praktijken, ontspanningsoefeningen en programma's ter bevordering van lichaamsbeweging en holistische gezondheid zijn hier een waardevolle investering.
 • Verhoog uw algemene arbeidsveiligheid: Zorg ervoor dat alle geldende veiligheidsnormen worden nageleefd om ongelukken en letsel te voorkomen.

Home office en toekomstbestendige werkplekmodellen

De werkplek staat al enige tijd niet meer alleen op kantoor, maar ook thuis of onderweg. Werknemers waarderen de bijbehorende flexibiliteit en het wegvallen van de reistijd in sommige gevallen enorm. Werkgevers moeten er echter wel voor zorgen dat telewerken veilig is en binnen een duidelijk wettelijk kader gebeurt.

Dit houdt onder meer in dat er geschikte werkapparatuur moet worden verstrekt (zoals een bureaustoel, sta-bureaus of ergonomische invoerapparaten). De criteria voor een veilige thuiswerkplek worden ook gedefinieerd door de Duitse Sociale Ongevallenverzekering (of: DGUV), die een grondige risicobeoordeling uitvoert in het geval van een arbeidsongeval. Als niet aan de criteria wordt voldaan, kan dit ertoe leiden dat de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert en het bedrijf voor de kosten opdraait!

Bureauwerkplek - ergonomie voor meer productiviteit

Over het algemeen brengen Duitsers ongeveer 40,5 uur per week op kantoor door - één op de tien zelfs meer dan 48 uur! Beeldschermen en lange kantooruren zijn dus aan de orde van de dag voor veel werknemers. Het ontwerp van de kantoorwerkplek wordt daarom een beslissende factor voor productiviteit en (duurzaam) welzijn. In de volgende subparagrafen duiken we dieper in de wereld van de ergonomie op kantoor, waar comfort en efficiëntie hand in hand gaan.

Zittende werkplek

Zelfs in moderne kantooromgevingen is de zittende werkplek nog steeds de maatstaf. Een ergonomische bureaustoel bevordert een correcte houding en vermindert overbelasting, terwijl individueel verstelbare bureaus een optimale hoogte-instelling mogelijk maken. Beeldschermen op ooghoogte plaatsen minimaliseert ook nekspanning. Doordachte organisatie van werkmaterialen en aangename verlichting helpen ook om een efficiënte zittende werkplek te creëren die de gezondheid en prestaties van uw werknemers bevordert.

Sta-werkplekken

Veel kantoren zijn er nu mee uitgerust: We hebben het over sta-werkplekken. Ze bieden een verfrissende en vooral rugvriendelijke verlichting, vooral in een kantooromgeving die gedomineerd wordt door zitten. "Zitten is het nieuwe roken," luidt het gezegde, en daarom zijn sta-tafels en -krukken op veel plaatsen een welkome alternatieve oplossing voor gezondheidsbewuste werknemers. Een ergonomisch goed ontworpen sta-werkplek op kantoor bevordert niet alleen een correcte werkhouding, maar verhoogt ook de energie en concentratie. Individuele aanpassingen kunnen ook worden gemaakt met ergonomische matten, zoals antivermoeidheidsmatten.

In de toekomst zal de werkwereld steeds menselijker worden en dus steeds meer rekening houden met antropometrische aspecten. Dit verwijst naar een symbiose van mensen en machines die is afgestemd op individuele fysieke kracht en lichaamsafmetingen. Innovatieve benaderingen op het gebied van werkplekontwerp richten zich steeds meer op de volgende technologieën:

 • Virtual reality (afgekort VR) training maakt het mogelijk complexe taken veilig uit te voeren en bevordert de veiligheid op de werkplek
 • Intelligent, antropometrisch kantoormeubilair past zich automatisch aan aan individuele behoeften en reikwijdten op de werkplek
 • Exoskeletale ondersteuningssystemen kunnen de fysieke belasting van werknemers verminderen door hun eigen fysieke inspanning te verminderen:
 • intelligente sensortechnologie bewaakt de veiligheid op het werk
 • Het Internet of Things (kortweg IoT) maakt het ook mogelijk om de werkomgeving individueel aan te passen aan de voorkeuren en behoeften van gebruikers

De trends op het gebied van werkplekontwerp streven dus niet alleen naar efficiëntie, maar ook naar een balans tussen geavanceerde technologie en mensgericht welzijn en een duurzamere bescherming van de gezondheid.

Conclusie

De Workplace Design 4.0 definieert de toekomst van werk als een innovatieve synthese van creativiteit en efficiëntie. De algemene focus ligt op humanisering door middel van intelligente technologieën en, op zijn beurt, de mechanisering van voorheen handmatige taken. De symbiose van mens en machine streeft naar een gezonde en inspirerende werkomgeving. Ergonomie, gezondheidsbescherming en de vermindering van fysieke stress staan hierbij centraal. Een dergelijke transformatie naar mensgerichte werkomgevingen belooft niet alleen de efficiëntie te verhogen, maar ook het volledige potentieel en welzijn van werknemers te bevorderen - een baanbrekende stap naar de toekomst van de werkcultuur!

Er is al een breed scala aan innovatieve technologieën beschikbaar voor de implementatie van dit visionaire werkplekinrichting. flair biedt bijvoorbeeld eersteklas, state-of-the-art IT-oplossingen in de HR-omgeving als onderdeel van Workplace Design 4.0. Laat je hierover uitgebreid adviseren door het vriendelijke en deskundige team van flair!

image

Free demo

The only HR Software without Limitations

Stap in de wereld van HR

Word lid van flair's nieuwsbrief en ontvang de laatste tips & trends in de HR-wereld.